Etikettarkiv: Laura Lodenius

Tre frågor till Laura Lodenius

ordförande för Finlands fredsförbund.

1. Regeringen planerar att skära ner anslaget för fredsarbete med
40 procent. Varför är fredsarbete viktigt i Finland?

Fredsarbete är internationellt arbete, och vi har kollegor runt hela världen. Men jag tycker också att det är viktigt att det finns i Finland. Vi försöker påverka finländska beslutsfattare, så att Finland gör rätt saker och fattar rätt beslut. Dessutom tycker jag att det är viktigt att man i Finland känner till olika internationella fredsfrågor.

2. Hur påverkar regeringens planerade nedskärningar fredsarbetet?

Om vi blir tvungna att skära ner i vår verksamhet med 40 procent, som det nu verkar, så betyder det att vi måste minska på antalet anställda. Om så sker kommer det att bli svårare att göra faktasökning och bakrundsarbete i fredsfrågor. Vi kan ordna jippon och tillställningar på frivillig basis, men för att kunna vara sakkunniga i kärnvapenfrågor och andra fredsfrågor behöver vi resurser för att hålla kansliet öppet och betala löner.

3.Vilken signal tycker du att regeringen sänder om den dels skär i fredsarbetet och dels exporterar vapen till krigsområden?

Den här regeringen har inte förstått medborgaraktivism speciellt bra. Den har skurit ner också i till exempel biståndsarbete och människorättsarbete. Det tycker vi att är en negativ signal. Dessutom ökar man samtidigt vapenexporten, och regeringen har tagit initiativ till stora krigs-övningar. Det här ger oss en känsla av att regeringen tror mycket på militärsäkerhet och inte så mycket på fredsarbete.   

Text & foto: Adele Westerlund

En stark försvarare av välfärdsstaten är borta

Vi nåddes denna vecka av sorgebudet att Vänsterförbundets förra riksdagsledamot och Europaparlamentariker Outi Ojala har avlidit efter en längre tids sjukdom. Outi Ojala hann fylla 70 år. Hon växte upp i Villmanstrand och var en äkta karelare, fastän hon levde sitt vuxna liv i Helsingfors.  Hon var uppskattad över parti- och generationsgränser och känd både för att genuint ”bry sig om”, jobba hårt för det hon trodde på, men också för sitt temperament, som kom just av det ärliga och aktiva engagemanget.

Hon var riksdagsledamot 1991–1996 och 1999–2007, däremellan var hon Europaparlamentariker, Hon hade under åren många förtroendeuppdrag och var också länge bland annat medlem av Helsingfors stadsstyrelse. Berghäll var hennes stadsdel, fast hon trivdes bra också i Arabiastranden dit hon flyttade efter pensioneringen.  Till sitt ursprungliga yrke var hon sjukvårdare och kom till politiken via sitt fackliga engagemang i sjukvårdarnas förbund Tehy.

Outi var aktiv i många frågor;  hon var nordist och aktiv för fred. Socialpolitik och hälsovårdsfrågor brann hon för, hon slutade aldrig att försvara den offentliga vården, där hon själv jobbat i två decennier och som hon såg som en viktig grund för välfärdssamhället. Hon var mycket oroad över den förestående social- och hälsovårdsreformen och vad allt den så kallade ”valfriheten” skulle innebära för finansieringen av den offentliga vården i längden.

Många kommer ihåg henne för hennes motion redan på 90-talet i riksdagen för att samkönade par skulle kunna registrera sitt parförhållande, något som slutligen gick igenom i riksdagen först 2002 (och först i år ledde till  möjlighet till äktenskap).

Outi var i många år medlem av Nordiska rådet och 2002 också Nordiska rådets president, och senare efter att hon lämnat riksdagen ordförande i Pohjola-Norden. Nordiskt samarbete var för Outi viktigt och naturligt, hon hade själv jobbat som sjukskötare i Sverige i sin ungdom och hade familjemedlemmar i Sverige. För Outi var det svenska språket självklart en del av den finländska identiteten.

När Outi blev pensionerad började hon på allvar ta sig an allt det hon inte hunnit med under de tider hon var politiker, hon reste mycket, bland annat  genom Ryssland med den legendariska transsibiriska järnvägen. Det andra hon tog sin an på allvar var kultur,  i alla olika former, men mest  musik, teater och bildkonst. Hon skaffade sig på ”gamla dar” efter pensioneringen körkort, dels för att hon lättare skulle komma till Kuhmo musikfestival som hon sedan länge besökte nästan varje sommar.

Outi var en varm människa som tog sina medmänniskor på allvar, hon gav råd och stöd till yngre politiker, och äldre – om man bad om det, och ibland fast man inte bad om det. Hon var passionerad i allt hon gjorde och det märktes. Var man än rörde sig med Outi, kom folk för att säga några ord, till och med när hon simmade i Medelhavet dök det bland vågorna fram någon väljare som ville hälsa. Många är vi som kommer att sakna Outi och hennes humor och värme.   

Laura Lodenius
var Outi Ojalas vän och jobbade med och för henne en del år.
Foto: Sami Liukkonen

   

Tigern ger ut Ny Tid

Du har nu i din hand det första numret av Ny Tid som getts ut av understödsföreningen Tigern rf. Tidskriftens utgivningsrättigheter överfördes vid årsskiftet från Tigertext Ab till Tigern rf. I praktiken betyder det att om du är medlem i föreningen Tigern, kan du nu titulera dig som Ny Tids utgivare.

Som vi skrivit tidigare ska omorganiseringen inte medföra några förändringar i tidningens utgivning eller innehåll. Det enda som förändras är att prenumerationsavgiften nu ska betalas in på ett annat konto än tidigare. Men var inte orolig: om du av misstag betalar in den på Tigertext Ab:s konto, så godkänns den fortfarande under en övergångsperiod detta år.

Stöd- och utgivarföreningen Tigern har också fått en ny styrelse, som valdes på föreningens höstmöte 30.12. Ordförande för Tigern är Laura Lodenius, och övriga styrelsemedlemmar är: Peter Borgar, Nils-Erik Friis, Valter Holmström, Tom Kettunen, Sara Rönnqvist och Jonna Similä.

Omorganiseringen ger Ny Tid lite extra andrum i den ekonomiska knipan, men vi kan fortfarande inte vila på lagrarna. Vi behöver fler prenumeranter och fler medlemmar i föreningen. Vi uppmanar alltså alla Ny Tid-läsare som känner att de har råd att betala  30 euro extra i året att bli medlemmar i understödsföreningen Tigern rf, genom att fylla i medlemsblanketten på webbadressen tigern.fi. 

Red

En stor humanist har avlidit

Fredrik Therman har avlidit. Fredrik föddes 1944 och skrev studenten från Grankulla samskola. Han studerade till bibliotekarie vid Helsingfors universitet och examinerades från Soc&kom. Fredrik var fredsvän, inte bara i  allmänhet, men som ordförande för Svenska Fredsvänner i Helsingfors och styrelsemedlem i Fredsförbundet, han var bibliotekarie, skribent, författare och Bellman-trubadur när det kom sig. Han tyckte om att resa och gjorde många intressanta resor under sitt liv. Men framför allt var Fredrik en stor humanist, en man med ett stort hjärta och passion för rättvisa och fred i världen.

Fortsätt läsa En stor humanist har avlidit

Folktinget prisade Ahtisaarigruppens förslag

Folktinget samlades till sin årliga session 12–13 mars i Karleby. Förra året utsåg Folktinget en styrgrupp som under ledning av president Martti Ahtisaari har utarbetat ett handlingsprogram för hur Finland ska förbli ett land med två levande nationalspråk.

I år kunde Folktinget ta del av gruppens slutrapport och förslag, som omgående prisades. Man enades om att Ahtisaarigruppens förslag bör utgöra riktlinjerna för Finlands språkpolitik och att de bör inkluderas i nästa regeringsprogram.

Fortsätt läsa Folktinget prisade Ahtisaarigruppens förslag