Etikettarkiv: Novemberrörelsen

Anekdotiskt om liv, politik och narcissism

Claes Anderssons minnesanteckningar är frankt självkritiska, men boken lämnar många öppningar där recensenten skulle ha velat veta mera.

När mänskor, som under längre eller kortare perioder av sina liv varit verksamma inom politiken skriver ned sina levnadsminnen hör kritik av politiska motståndare till det förutsägbara. Också lite mer eller mindre elakt ifrågasättande av de egnas handlingar och motiv brukar finnas med i bilden. Det egentliga kvalitetsmärket utgörs av den mängd självkritik skribenten lyckas frambringa. Det är självförståelsen som gör memoarer intressanta. Claes Andersson har redan tidigare skrivit sina politiska memoarer, Mina tolv politiska år (2000). Sett ur den politiska levnadsteckningens perspektiv är höstens bok Varje slag mitt hjärta slår intressant främst därför att den placerar de dagspolitiska åren i en vidare självbiografisk kontext. Här samsas politiken med barndomen, föräldrarna, fotbollen, jazzen, ett antal kvinnor och barn, poesin, teatern och framförallt den psykiatriskt betonade läkargärningen. Psykiatrin utgör inkörsporten till samhällsengagemanget och begripliggör den motivation, som senare fick Andersson att axla uppdragen som riksdagsman, minister och inte minst partiordförande.

Fortsätt läsa Anekdotiskt om liv, politik och narcissism