Etikettarkiv: Studentbladet

Tre frågor till Rasmus Tunis

Ordförande för Svenska studerandes intresseförening SSI, som ger ut Studentbladet.

I september 2015 meddelade både Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) att de utträder ur SSI, och Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) beslöt att utträda ur SSI i december 2013. Som en följd av medlemsbortfallet meddelade SSI att Studentbladet från och med 2017 övergår till en digital utgivning och ger ut endast ett pappersnummer per år.

1. Kommer en digital utgivning att ha samma genomslag
som papperstidningen?

– Vi försöker med det. Vi lät göra en utredning vid kommunikationsbyrån Morgan Digital, som menade att om vi lyckas bra med vår digitala utgivning så kan Studentbladet till och med få ett bättre genomslag än tidigare. En förutsättning för att nå ut med innehållet är att vi satsar på annonsering via sociala medier, vilket bland annat Ylioppilaslehti har gjort.

– Vi får också andra förutsättningar för snabb rapportering än vad som varit möjligt då tidningen utkommit en gång i månaden. Vi måste också fundera på vilket innehåll vi ska ha i tidningen, men i sista hand är det ju redaktionen som avgör den saken.

2. Studentbladet ger ut en papperspublikation en gång om året. Vad ska det stå i den?

– Planeringen är ännu i ett inledande skede. Vi har konceptualiserat en årsupplaga, en tanke är att sammanfatta året som har gått, eller något annat slags temanummer. En tanke är att numret skulle skickas ut också till årets abiturienter. Då skulle vi nå också dem som inte hittat Studentbladet ännu, och vi kunde samla annonsintäkter från högskolor som vill marknadsföra sig själva.

3. Vilken är Studentbladets roll i framtiden?

– Studentbladet är fortsättningsvis ett språkrör för svensk- och tvåspråkiga studerande i Finland, och den rollen utformar också hur vi arbetar på nätet. Det är en nackdel att vi i framtiden inte representerar de studerande vid SHS och ÅAS. Vår roll naggas nog lite i kanten när alla studentkårer inte är med, men vi har det långsiktiga målet att vinna dem tillbaka. Men det är en fråga som vi måste ta ställning till på längre sikt.

Text: Lasse Garoff
Foto: Stefan Holmström

EDIT: 18 oktober, 2016. Tidpunkterna för ÅAS och SHS utträde korrigerades.