Etikettarkiv: Tapio Salmi

Har vi råd med små ämnen vid våra universitet?

Har vi råd? Den frågan fick jag höra för några veckor sedan på ett möte i Tammerfors. Frågan ställdes av en professor vid Tammerfors tekniska universitet. Nej, det handlade inte om resurser till forskning och undervisning i teknologi, som man först kunnat tro. Kollegan talade hånfullt om att det torde finnas hela två (!) professorsbefattningar i italienska i Finland. Jag blev irriterad och informerade honom om att det finns en befattning vid Turun yliopisto, professor Luigi de Anna, en italienare som har blivit en stor aboensisk kulturpersonlighet. Jag försökte också förklara att det är en helt annan sak att tala – även i viss mån att skriva – ett främmande språk behjälpligt än att studera det som huvud- eller biämne: då är målet att verkligen bemästra språket på djupet, så att man kan tala, skriva, översätta, tolka, undervisa – felfritt. Kurser på Arbis eller på universitetens språkcentraler kan inte ge denna färdighet. Jag berättade också om mina kolleger som hade jobbat åratal i Italien som ingenjörer; det första de gjorde var att de lärde sig landets språk. Jag betonade även det västerländska kulturarvets betydelse för Finland samt faktumet att Italien – trots maffian och Berlusconi – hör till de största ekonomierna inom EU och definitivt är ett mycket inflytelserikt EU-land.

Fortsätt läsa Har vi råd med små ämnen vid våra universitet?

Grekisk odyssé 2012

Tapio Salmi hamnade mitt i de senaste kravallerna i Aten.

Jag kom nyligen hem från en arbetsresa i Grekland, där jag deltog i ett COST-symposium i Thessaloniki och höll Erasmus-föreläsningarna vid Tekniska universitetet i Aten. Symposiet om förnybara råvaror för bränslekomponenter var synnerligen intressant och föreläsningarna gick på rutin, men en generalstrejk och en jättelik demonstration kom att sätta prägel på min resa.

Fortsätt läsa Grekisk odyssé 2012