Idag går israelerna till valurnorna. Enligt landets huvudpartier röstar man nu – efter 39 år av ockupation och förflyttningen av 450 000 judar till de ockuperade områdena – än en gång om sionismens och den judiska statens framtid.

Man kunde tro att de israeliska röstarna i fruktan för Hamas och självmordsbombare, skulle vilja höra hurdana fredslösningar partierna erbjuder och var de vill dra landets gränser.

Fel tänkt? Inte ett enda av de tre huvudpartierna, inte ens Arbetarpartiet, talar om fred. Om vi nu skall vara exakta så visar den tippade vinnaren Ohud Olmerts Kadima i en tv-reklam hur Israel i tiderna slöt fred med Egypten och Jordanien… Men Marocko och Oman då?

Fick inte Jitzhak Rabin Nobelpriset just tack vare sitt fredsmäklande med Jasser Arafat? Enligt Uri Avner, fadersfigur för Israels fredsopposition, vill Kadimas reklammän inte, gud bevare, bli stämplade som partiet som erkänner att det förhandlar med Hamasröstare. Fred låter mjäkigt… och araber förstår ju sig bara på kraft.

Eftersom Israel inte har en förhandlingspartner som skulle svälja landets expanderingsprojekt, är det tvunget att som i Gaza förhandla med sig självt, förkunnar det centerproklamerade Kadima liksom även stampartiet Likud.

Inte ens Arbetarpartiet har angett var Israels gränser skall gå. Något om var gränserna för partiets ”humana Israel” skall dras, framgår ju av att Arbetarpartiet inte krävt en kursändring för apartheidmuren, trots att den styckar av kring tio procent av Västbanken till Israel.

Enligt Olmert skall Israels gränser återspegla Västbankens ”demografiska realiteter” (de israeliska bosättningarna). Därutöver bör Israel vara husbonde på områden med militär eller ”central nationell” betydelse för det judiska folket. Realiteter av det här slaget lämnar högst halva Västbanken i palestiniernas händer.

Bara den israeliska ytterhögern törs tala klarspråk om saker. Om man inte lyckas flytta ut palestinierna från Stor-Israel, förutsätter den judiska statens renhet att palestinierna isoleras i välövervakade reservat.

Var glömdes ockupationspolitiken? Med Hamas vid rodret är en putsblank apartheidpolitik på Västbanken nu lätt att sälja till världen som centerorienterad fredspolitik.

 

Mikko Zenger

 

Lämna en kommentar