Om Ny Tid

Ny Tid är en partipolitiskt obunden, i Finland utgiven vänstertidskrift med fokus på kultur, samhälle, politik och miljö. Tidskriften värnar om den långa och långsamma journalistiken och blandar utrikesreportage med personporträtt, essäer, recensioner och konst- och kulturdebatt. Bland tidningens medarbeterare finns några av Nordens intressantaste frilansjournalister och kolumnister.

Ny Tid har en upplaga på cirka 2 000 exemplar och utkommer sedan januari 2015 en gång i månaden. Webbsidan läses av över 12 000 unika besökare i månaden.

Tidningen grundades 1944 och hette då Folktidningen Ny Tid och var språkrör för folkdemokraterna (DFFF), som senare blev Vänsterförbundet.

Sedan gavs mellan 1991 och 2015 Ny Tid ut av det läsarägda bolaget Tigertext Ab. Sedan 2015 har den kulturradikala föreningen Tigern rf fungerat som utgivare. Tiger rf var tidigare Ny Tids understödsförening. Tidskriftens hemort är Helsingfors, men fokus ligger på hela Norden och resten av världen.

Ny Tid har funnits på nätet sedan 1994, och på webbsidan kan du fritt leta bland över 6 000 artiklar.

Ny Tid tilldelades 2013 “Kulturtidskrifternas kvalitetspris” av Finlands undervisnings- och kulturministerium.

Kontakta Ny Tid!


Sagt om Ny Tid

  • Jag brukar säga åt mina finskspråkiga vänner att Ny Tid är den viktigaste kulturtidskfiften i Finland.

M.A. Numminen, musiker.

  • Tidningen representerar den gränsöverskridande finlandssvenskheten genom att vara sig själv.

Birger Thölix, Vasabladets f.d. chefredaktör

  • Ny Tid är, om inte DEN grönaste, åtminstone en av de två grönaste tidningarna i Finland.

Heidi Hautala, grön riksdagsledamot, Europaparlamentariker och minister.

  • “Ny Tid är ett fenomen, inte bara en tidning.”

Kommentar i Ny Tids läsarundersökning 2000.

  • “(Ny Tid) tar läsaren till den fruktbara och mångfacetterade grogrund, ur vilken en levande kultur och förståelsen för vår samtid växer.”

Finlands undervisnings- och kulturministerium i motiveringen till att Ny Tid 2013 fick Kulturtidskrifternas kvalitetspris.

  • Ny Tid förverkligar det ofta lösa tidningspratet om att producera en mindre mängd innehåll, men bättre och djupare (vilket sedan för det mesta inte förverkligas). Modigt att tidskriften vågar gå från ord till handling.

Hedersomnämnande i Årets kvalitetstidskrift-tävlingen 2016.

  • Ny Tid är en toppentidning och har, i mitt tycke, bara blivit bättre av formatändringen till månadstidskrift.

Mio Lindman, filosof

  • Ny Tid vågar och kan ge ett alternativt och genomtänkt perspektiv på många frågor i samhället.

Svar på Ny Tids läsarundersökning 2013-2014.

  • Finlands överlägset bästa tidskrift. Long Play före Long Play, men utan populism.

Kommentar på Ny Tids Facebooksida.

  • Journalistiskt är tidningen okej.

Claes Andersson, författare, musiker, psykiater, samt f.d. ordförande för Vänsterförbundet, riksdagsledamot och minister.


Den finlandssvenska vänstertidningen