Annonsera

av Ny Tid

Annonsera i Ny Tid och på nytid.fi

Din annons i Ny Tid når en aktiv, självständig och tänkande målgrupp. Det är en målgrupp som konsumerar medvetet, reser mycket, syns i media och påverkar samhällsklimatet.
Ladda ner mediekortet för 2023 som pdf.
Ladda ner mediekortet för 2024 som pdf.

Annonser & bokning

[email protected]

Priser & storlekar

Helsida 190×260 mm: 800 €
Halvsida stående 92×260 mm: 400 €
Halvsida liggande: 190×130 mm: 400 €
Fjärdedels sida stående 92×130 mm: 200 €
Åttondels sida liggande 92×72 mm: 100 €
Baksida 190×230 mm: 1200 €

Till priserna tillkommer moms 24%.

Ny Tid hjälper till med utformningen av annonsen vid behov.
Om annonsen kräver mer tidskrävande grafisk design från tidskriftens sida, tillkommer en extra avgift uppgående till 20% av annonsens värde.

Mängdrabatt

2 annonser/12 mån: 15%
3 annonser/12 mån: 25%
4 annonser/12 mån: 35%
5 el. fler annonser/12 mån: 45%

Mängdrabatten gäller inte webbannonser.

Annonsformat i papperstidningen

PDF, .jpg eller .png
3 mm skärsmån [bleed] på alla sidor.
Upplösning minst 200dpi.
Färgprofil: CMYK, Uncoated Fogra 29.
Materialadress: [email protected]

Utgivningsdatum & materialdeadlines 2024

Nr 1: Deadline (DL): 7.12.2023 Utkommer (Ut): 8.1.2024
Nr 2:   DL: 18.1.2024. Ut: 12.2.2024
Nr 3:   DL: 15.2.2024. Ut: 11.3.2024
Nr 4:   DL: 14.3.2024. Ut: 10.4.2024
Nr 5:   DL: 11.4.2024. Ut: 8.5.2024
Nr 6–7:  DL: 16.5.2024. Ut: 10.6.2024
SOMMARPAUS
Nr 8:   DL: 25.7.2024. Ut: 19.8.2024
Nr 9:   DL: 15.8.2024. Ut: 9.9.2024
Nr 10: DL: 12.9.2024. Ut: 7.10.2024
Nr 11:   DL: 10.10.2024. Ut: 4.11.2024
Nr 12: DL: 7.11.2024. Ut: 2.12.2024

Nr 1/25: DL: 9.12.2024. Ut: 8.1.2025

Annonsering på nytid.fi

Första sidan och inne i alla artiklar:
980×550 px liggande: 60€/vecka (+ moms 24%)
Sidobanner, roterande, alla artikar:
340×400 pt stående: 20€/v (+moms 24%)

Format: .jpg, .png eller .pdf
Färgprofil: RGB/sRGB
Material skickas till [email protected]

Villkor

Materiainlämning bör ske inom utsatt deadline. Annonser som uteblir utan att ha annullerats debiteras till 100%.
Reklamationer: Skriftligt inom 14 dagar efter att tidningen utkommit eller annonsen publicerats på webben. 

Vidare information: [email protected].