Annonsera

av Ny Tid
Annonsera

Annonsera i Ny Tid och på nytid.fi

Din annons i Ny Tid når en aktiv, självständig och tänkadne målgrupp. Det är en målgrupp som konsumerar medvetet, reser mycket, syns i media och påverkar samhällsklimatet. Ladda ner mediekortet som pdf..

Annonser & bokning:

[email protected]

Priser & storlekar:

Helsida 190×260 mm: 1 000 €
Halvsida stående 92×260 mm: 500 €
Halvsida liggande: 190×130 mm: 500 €
Fjärdedels sida stående 92×130 mm: 250 €
Åttondels sida liggande 92×72 mm: 100 €
Radannons: max två rader text: 25 €

Ny Tid hjälper till med utformningen av annonsen vid behov.
Om annonsen kräver mer tidskrävande grafisk design från tidskriftens sida, tillkommer en extra avgift uppgående till 20% av annonsens värde.

Annonsformat i papperstidningen:

PDF, jpg eller png, svartvit eller fyrfärg (CMYK).
3 mm skärsmån [bleed] på alla sidor.
Upplösning minst 200dpi.
Materialadress: [email protected]

Utgivningsdatum & materialdeadlines 2021

Nr 1: Deadline (DL): 31.12.2020. Utkommer (Ut): 15.1.2021
Nr 2:   DL: 28.1.2021. Ut: 12.2.2021.
Nr 3:   DL: 25.2.2021. Ut: 12.3.2021.
Nr 4:   DL: 1.4.2021. Ut: 16.4.2021.
Nr 5:   DL: 28.4.2021. Ut: 14.5.2021.
Nr 6–7:  DL: 3.6.2021. Ut: 18.6.2021. DUBBELNUMMER
SOMMARPAUS
Nr 8:   DL: 39.7.2021. Ut: 13.8.2021.
Nr 9:   DL: 2.9.2021. Ut: 17.9.2021.
Nr 10:   DL: 30.9.2021. Ut: 15.10.2021.
Nr 11:   DL: 28.10.2021. Ut: 12.11.2021.
Nr 12: DL: 2.12.2021. Ut: 17.12.2021.

Annonsering på nytid.fi

Annons i roterande annonsruta i högerkolumnen på alla sidor på nytid.fi, utom ingångssidan.
Pris: 25€/vecka.
Storlek: 340×400 px, stående.
Format: .jpg eller .png

Villkor

Materiainlämning bör ske inom utsatt deadline. Annonser som uteblir utan att ha annullerats debiteras till 100%.
Reklamationer: Skriftligt inom 14 dagar efter att tidningen utkommit eller annonsen publicerats på webben. 

Vidare information: [email protected]