Annonsera

av Ny Tid

Annonsera i Ny Tid och på nytid.fi

Din annons i Ny Tid når en aktiv, självständig och tänkande målgrupp. Det är en målgrupp som konsumerar medvetet, reser mycket, syns i media och påverkar samhällsklimatet. Ladda ner mediekortet som pdf.

Annonser & bokning

[email protected]

Priser & storlekar

Helsida 190×260 mm: 800 €
Halvsida stående 92×260 mm: 400 €
Halvsida liggande: 190×130 mm: 400 €
Fjärdedels sida stående 92×130 mm: 200 €
Åttondels sida liggande 92×72 mm: 100 €
Baksida 190×230 mm: 1200 €

I priserna ingår moms.

Ny Tid hjälper till med utformningen av annonsen vid behov.
Om annonsen kräver mer tidskrävande grafisk design från tidskriftens sida, tillkommer en extra avgift uppgående till 20% av annonsens värde.

Mängdrabatt

2 annonser/12 mån: 15%
3 annonser/12 mån: 25%
4 annonser/12 mån: 35%
5 el. fler annonser/12 mån: 45%

Mängdrabatten gäller inte webbannonser.

Annonsformat i papperstidningen

PDF, .jpg eller .png
3 mm skärsmån [bleed] på alla sidor.
Upplösning minst 200dpi.
Färgprofil: CMYK, Uncoated Fogra 29.
Materialadress: [email protected]

Utgivningsdatum & materialdeadlines 2022

Nr 1: Deadline (DL): 30.12.2022. Utkommer (Ut): 20.1.2022
Nr 2:   DL: 27.1.2022. Ut: 17.2.2022.
Nr 3:   DL: 27.2.2022. Ut: 11.3.2022.
Nr 4:   DL: 24.3.2022. Ut: 11.4.2022.
Nr 5:   DL: 28.4.2022. Ut: 16.5.2022.
Nr 6–7:  DL: 26.5.2022. Ut: 13.6.2022.

SOMMARPAUS

Nr 8:   DL: 27.7.2022. Ut: 15.8.2022.
Nr 9:   DL: 1.9.2022. Ut: 19.9.2022.
Nr 10:   DL: 27.9.2022. Ut: 17.10.2022.
Nr 11:   DL: 24.10.2022. Ut: 14.11.2022.
Nr 12: DL: 28.11.2022. Ut: 19.12.2022.

Annonsering på nytid.fi

Annons i roterande annonsruta i högerkolumnen på alla sidor på nytid.fi, utom ingångssidan.
Pris: 25€/vecka.
Storlek: 340×400 px, stående.
Format: .jpg eller .png

Villkor

Materiainlämning bör ske inom utsatt deadline. Annonser som uteblir utan att ha annullerats debiteras till 100%.
Reklamationer: Skriftligt inom 14 dagar efter att tidningen utkommit eller annonsen publicerats på webben. 

Vidare information: [email protected]