Taike storstädade i kulturtidskriftsstödet – Ny Tid bland vinnarna, Horisont blev utan

av Janne Wass

Taike har offentliggjort mottagarna av kulturtidskriftsstödet 2024. Totalutdelningen minskar, och Taike delar ut stöd till betydligt färre tidskrifter. De som får stöd, får som regel samma summa som i fjol, eller mer. Ny Tid finns bland de lyckligt lottade. Antalet finlandssvenska tidskrifter som stöds av Taike minskar dock i oroväckande takt. 

Centret för konstfrämjande Taike offentliggjorde idag mottagarna för kulturtidskriftsstödet. Taike meddelade tidigare i vår att den totala stödsumman sjunker till med kring 10 procent, från 885 000 euro till 800 000 euro. Av den summan går i år 89 000 euro till så kallat spridningsstöd, som delas ut till Finlands kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters förbund Kultti, Tidskriftscentralen och Rosebud Books. Den totala stödsumman till själva tidskrifterna är alltså 711 000 euro. 

I år fick bara 38 tidskrifter kulturtidskriftsstöd, vilket är 11 färre än ifjol. Taike valde alltså inte att gå fram med osthyvelsmetoden, utan begagnade sig istället av striktare urvalskriterier. Taikes chef Kaisa Rönkkö uppger i ett pressmeddelande att man i högre grad tvingats ta i beaktande dels de enskilda tidskrifternas verkliga behov av stödet, samt stödets verkliga effekt och ändamålsenlighet. 

“Dessutom har vi funderat på definitionen av en kulturtidskrift, vilket tvingade oss att granska stödsumman för många tidskrifter som i sig driver en god sak”, säger Rönkkö enligt Taikes pressmeddelande. 

Ny Tid fanns efter Taikes granskning bland de lyckligt lottade. Ny Tids stödsumma ökar i själva verket från i fjol med 2000 euro, till 55 000 euro. Detta är bland de största stödsummorna som Taike delar ut. Högre stöd får enbart tidskrifterna Teatteri+Tanssi+Sirkus (56 000 euro) och Voima (70 000 euro). 

Bland förlorarna finns i första hand tidskrifter som ges ut av aktörer vars huvudsakliga uppgift inte är att ge ut tidskrifter, samt tidskrifter som drivs på mer kommersiell basis, har stor lösnummersförsäljning och höga annonsintäkter. Till de senare hör bland annat alla de stora finska rock- och poptidskrifterna Inferno, Rumba och Soundi, som i år blir utan stöd – och som tidigare år snarast haft nästan symboliska stöd på kring 5 000 euro. Andra tidskrifter som i år blev utan stöd är sådana vars egentliga kulturinnehåll är relativt sparsmakat, och som sysslar mer med politisk och samhällsjournalistik, som till exempel vapenvägrarnas förbunds tidskrift Antimilitaristi, den Vänsterunga nära stående Libero och The Ulkopolitist. Även anrika litteraturtidskriften Parnasso blev i år utan kulturtidskriftsstöd, vilket torde förklaras av att den ges ut av den resursstarka Otava-koncernen.

Stora förlorare är också de så kallade gatutidningarna, som säljs i gatubilden av i huvudsak mindre bemedlade invandrare. Tidskriften Iso Numero, som säljs i Helsingfors, fick se sitt stöd sänkt från 50 000 till 30 000 euro. Rohee, som utges i Tammerfors, blev av med hela sitt stöd på 7000 euro. 

På finlandssvenskt håll är den största och tråkigaste nyheten att litteraturtidskriften Horisont i år inte får något kulturtidskriftsstöd. Horisont fick i fjol 5000 euro. Tidskriften ges ut av Svenska Österbottens litteraturförening. Föreningen förvaltar själv tre fonder, så det är möjligt att Taike ansett att föreningen borde kunna finansiera tidskriften på egen hand – även om fondmedlen inte kommer Horisont tillgodo. Detta är fortsättningen på en oroväckande trend med allt färre finlandssvenska tidskrifter som får stöd av Taike. I en tidigare storstädning för några år sedan rensades bland annat den kyrkligt anknutna kulturtidskriften Ad Lucem och tidskriften Skärgård bort. Inte heller tidskrifterna Kontur eller Finsk tidskrift har fått stöd på flera år. 

Även den feministiska tidskriften Astra drabbades i årets utdelning – Astra får i år 8000 euro i stöd, vilket är 2000 euro mindre än i fjol. Den finlandssvenska onlinepoesitidskriften Kontradiktion sökte inte stödet i år, och filmtidskriften Filmvision Finland utges av en arbetsgrupp, och är således inte berättigad till stödet. 

Övriga finlandssvenska kulturtidskrifter får samma summa som de fick i fjol.

Ett dussin tidskrifter får högre stödsumma i år än 2023. Störst ökning får ovan nämnda Voima och Teatteri+Tanssi+Sirkus, samt regnbågstidskriften Ranneliike och konsttidskriften Taide, som alla får 4000 euro mer. Ny Tid får alltså 2000 euro mer än 2023. 

En ny tidskrift finns med bland årets mottagare, Tammerforsbaserade webbtidskriften Kulttuuritoimitus, som får 13 000 euro. 

Så mycket fick de finlandssvenska kulturtidskrifterna: 

 • Astra 8000€ (–2000€)
 • Fredsposten 7000€ (–) 
 • Horisont 0€ (–5000€)
 • Ikaros 5000€ (–)
 • Nya Argus 6000€ (–)
 • Ny Tid 55 000€ (+2000€)

Dessa tidskrifter fick kulturtidskriftsstöd 2023, men inte 2024:
På listan finns också sådana tidskrifter som lagts ner, samt sådana som inte sökt pengar för i år. Åtminstone en av tidskrifterna blev utan stöd på grund av ett tekniskt fel i Taikes förnyade ansökningssystem. 

 • Antimilitaristi
 • Bibliophilos
 • Horisont
 • Inferno
 • Jänkä
 • Kehrääjä
 • Libero
 • Lumooja
 • Luontokuva
 • Natura
 • Parnasso
 • Rohee-katulehti
 • Rumba.fi
 • The Ulkopolitist
 • Vartija

EDIT 27.2.2024: Borttaget meningen om att gatutidningarna skulle få andra statliga stöd än kulturtidskriftsstödet. Iso Numeros utgivare Isot Tekijät ry fick 2022 ett treårigt STEA-stöd på 210 000 euro för det sociala arbetet med försäljarna, men det stödet går i sig inte till själva produktionen av tidskriften. Rohee fick 2023 50 000 euro i så kallat Uutisraivaaja-stöd av Helsingin Sanomats stiftelse. 

1 kommentar

Herbert Walther 26 februari, 2024 - 20:52

Kämpa!

Reply

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.