Försäljningsvillkor & betalningsförmedlare

av Ny Tid

Prenumeration på papperstidningen

Genom att teckna en prenumeration på Ny Tid förbinder du dig till att prenumerera på Ny Tid under den tidsperiod du valt i samband med tecknandet av prenumerationen. Din prenumeration träder i kraft då den registrerats i vårt system. Prenumerationsavgiften återbördas ej. Tigern rf ersätter inte kostnader för tidningar som skadats i postgången. Om din tidning har skadats så den är i oläsligt skick, kan vi eftersända ett nytt exemplar inom Finland, utan extra kostnader. Skicka en bild på den skadade tidningen till [email protected]. För eventuella monetära ersättningar, kontakta postens kundtjänst. 

För fortlöpande prenumerationer uppbärs prenumerationsavgift genom faktura som sänds per e-post om du uppgett en e-postadress i samband med tecknandet av prenumerationen, annars sänds den per papperspost. Om fakturan inte betalts vid utsatt tidpunkt, sänds en betalningspåminnelse. 

Den fortlöpande prenumerationen kan sägas upp närsomhelst, men redan betalad prenumerationsavgift återbördas ej. Om prenumerationsavgiften efter betalningspåminnelse inte betalats vid utsatt tid, betraktas den fortlöpande prenumerationen som avslutad. 

Tigern rf förbehåller sig rätten att höja prenumerationsavgiften för fortlöpande prenumerationer. Meddelande om höjda prenumerationsavgifter publiceras i Ny Tid i samband med prishöjningen. 

Tidsbundna prenumerationer kan inte avbrytas. Efter att prenumerationen löpt ut, får du ett erbjudande per e-post eller fysisk post att återuppta prenumerationen. Medföljande betalningsgiro är inte en räkning, utan ett underlag för förnyande av prenumerationen. 

För prenumeration på papperstidning som tecknas i samband med tecknande av en digital prenumeration, se nedan. 

Medlemskap i Tigern

För mer information om Tigern rf och de olika medlemskapsalternativen, se [LÄNK]. 

Betalda medlemsavgifter återbördas endast om personen som ansökt om medlemskapet inte kunnat godkännas som medlem i föreningen av föreningens styrelse. Ett år efter obetald medlemsavgift kan en medlem av styrelsen betraktas som uträdd ur föreningen. En medlem kan när som helst själv utträda ur föreningen genom skriftlig eller muntlig anmälan till föreningens styrelse. 

Reklamationer: [email protected], +358 50 432 0443

Utgivare av Ny Tid: 

Tigern rf
FO-nummer 2656475-2
Tallbergsgatan 1B 28
00180 Helsingfors
Finland
+358 50 432 0443
[email protected]

Betalningsförmedlare: Paytrail

Betalningsförmedlingstjänsten för nätbetalningar (exklusive MobilePay) utförs och som leverantör står Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/information-om-betalning