Li Andersson segrade i de ungas EU-val

av Janne Wass

Vänsterförbundet blev största parti och partiordförande Li Andersson största röstmagneten då skolungdomar röstade i det så kallade ungas EU-val. Skuggvalet ordnas av organisationen Eurooppanuoret (som beklagligtvis inte har någon svenskspråkig info på sin webbsida), och är ett sätt att både sporra unga att ta del i EU-politiken och att ge en fingervisning om unga finländares politiska åsikter. Omröstningen ordnades 13–17.5 i 85 skolor runtom i landet.

De unga väljarnas favoritparti i valet var Vänsterförbundet, med 16,1 procent av rösterna, följt av Sannfinländarna (14,8 procent) och SDP (14,3 procent). De här tre partierna var tydligt i en klass för sig – på fjärdeplats kom Samlingspartiet med drygt 10 procent av rösterna och De Gröna med drygt 9 procent. SFP fick 7,2 procent av rösterna och Liberala partiet 6,9.

Li Andersson samlade mest röster av alla kandidater, följd av Sannfinländarnas Sebastian Tynkkynen, Socialdemokratiska partiets Ville Merinen och Samlingspartiets Mika Aaltola. 18-åriga Unna Eteläinen från De Gröna kom sexa och 25-åriga Maija Kuivalainen från Vänsterförbundet som sjua. Europpanuoret skriver i ett pressmeddelande att det är utmärkande att de unga röstade på unga kandidater (SFP-anhängarna är här ett undantag – Anna-Maja Henriksson var SFP-ungas favorit); medelåldern på Finlands meppar i de ungas val var drygt 41 år. Organisationen noterar också att de flesta invalda är mycket aktiva på sociala medier. Vidare skriver organisationen att polariseringen också verkar öka bland de unga – med Vänsterförbundet och Sannfinländarna som de populäraste partierna.

Li Andersson glädjer sig i ett inlägg på Facebook över Vänsterförbundets framgång i Ungas EU-val, och noterar samtidigt att Vänsterförbundet har den yngsta kandidatlistan i valet. Andersson skriver: ”Alla de senaste årens stora omvälvningar har påverkat, och påverkar fortfarande, särskilt unga människor: till exempel coronapandemin och kriget i Ukraina – för att inte tala om natur- och klimatkriserna som kastar en skugga över allas vår framtid.
Därför är  det dags att sätta unga människor i centrum för beslutsfattandet – det är dags att ta de ungas liv och framtid på allvar, för det är framtiden för hela vårt samhälle och vår värld.”

Vanligtvis ordnas i samband med nationella val i Finland något som kallas Ungas val av takorganisationen för ungdomssektorn, Allians rf. Ungas val ordnas inte i samband med EU-valet, eftersom det inträffar under skolornas sommarlov. Därför ordnade Eurooppanuret ett skuggval i maj. Val ordnades på 85 högstadieskolor och skolor på andra stadiet.  Det är värt att notera att valet inte nödvändigtvis avspeglar alla finländska ungdomars åsikt: resultatet kan färgas av i vilka skolor valet hölls (till exempel SFP:s ovanligt höga siffror kan ha med detta att göra) och av att de som deltog antagligen är ovanligt intresserade av politik. Det fanns 58 000 ”röstberättigade”, men endast 10 procent av dem deltog i valet.

Informationen på Europpanuorets webbsida och pressmeddelande är knapphändig: till exempel listas inte vilka skolor som deltog i valet, eller ens de enskilda kandidaternas individuella röstetal.

Lämna en kommentar