Medverka i Ny Tid

av Ny Tid

Ny Tid letar alltid efter nya medarbetare. Skicka in ditt synopsis eller din idé till material(at)nytid.fi, bifoga gärna referenser eller tidigare texter. Du kan också skicka färdiga artiklar till samma adress. Är det fråga om en intervju eller reportage, uppskattar vi om du också har bra bilder. För artiklar gäller följande textlängder:

Mini-recension: 1 000 tecken. Artikel/intervju/recension: max 3 000 tecken (en sida), max 6000 tecken (två sidor). Lång artikel, reportage, essä: 7 000-12 000 tecken. För längre texter, kontakta redaktionen. Ju kortare texten är, desto större är chansen att den publiceras.

Debattartikel: Maxlängd 3 000 tecken. Insändare: maxlängd 1 500 tecken. Även längre texter publiceras ibland, men chansen är större att texten kommer i tidningen ju kortare den är.

Skicka din text i ett textdokument (gärna .docx eller .doc).

Skicka på adress Ny Tid material.