Överraskningar och kast

av Peter Nyberg

Öliv kan se olika ut. Mikaela Nyman föddes på Åland men bor numera på Nya Zeeland, där hon för fattar- och akademikerliv både på svenska och engelska. Romanen Sado kom 2020 på Victoria University Press. I antologin Sista, Stanap Strong! A ­Vanuatu Women´s Anthology (2021), redigerad av Nyman och Rebecca Tobo Olul-Hossen­, sammanfördes författare i Stillahavsregionen. Poesidebuten på Ellips 2019 hette När vändkrets läggs mot vändkrets och handlade om sorgen efter poetens syster. Boken nominerades till Nordiska rådets pris. Också föreliggande För att ta sig ur en rivström måste man röra­ sig i sidled har ett personligt anslag och kan läsas som en sorgesång men gestaltar framför allt en rad kollapsande strukturer, inte minst människans egna. 

 

Omslaget är till att börja med utsökt format av Emma Strömberg. Den långa titeln samspelar med de från fågelperspektiv sedda vågorna från ett grönt hav. Också texten i boken påminner om ett hav, både som metaforik och som naturfenomen. Somliga passager skildrar det hotade eller döende i elementet, andra passager framstår retfullt humoristiska och lekfulla: ”Clowner utan Gränser slänger ut livlina och frälsarkrans // här stannar frälseriet vid kaffekrans”.

 

Boken består av en lång svit vars dikter binds samman med tre mycket små asterisker. Jag undrar varför dikterna inte har fått varsin sida. Möjligen är tanken att läsningen ska skyndas på, rytmiken och flödet av skeenden och symboler öka för att på så sätt gestalta mänskligt liv. I den meningen liknar Mikaela Nymans diktbok Ulf Lundells Vardagar, men i högre koncentration och i oerhört mycket större konstnärlig pregnans. Samspelet mellan vardagslivet, nyheterna, de globala ekologiska hoten och de allmänmänskliga förhållandena utgör efter hand en väv som belyser både hur skräckinjagande och vackert livet är. 

Mitt ex var en förespråkare av smärta
för att hantera smärta

huskuren involverade en välriktad spark och en spik
under stortånageln
Inburad i tillvarons klaustrofobiska rum driver tankarna till
Kursk / de sjunkande knackningarnas morsekod / de 852
Estonia drog med sig i djupet / andas / djupare tills
stjärnorna lyckas perforera
mitt uppochnervända kärl

 

I Mikaela Nymans poesi är referenserna många och med olika symbolvärden. Den nyzeeländska kulturen nyanserar texten genom begrepp som är en del av textjagets vardag. Längst bak kommer en lista med förklaringar som kunde ha gjorts både dubbelt och tredubbelt så lång, eller helt strukits. De sista tre sidorna i boken har en högermarginal med ett slags uppradat klotter i ljus grå nyans. Vad som kännetecknar För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled är framför allt kasten mellan företeelser och poetens förmåga att överraska sin läsare, både i humor och allvar. På ett djupt imponerande sätt lyckas Mikaela Nyman därigenom skapa en mångfacetterad skildring av människans villkor på jorden.

 

Mikaela Nyman:
För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled.
Ellips, 2023.

Lämna en kommentar