Krigets vansinne bryter in i vardagen

av Peter Nyberg

Få poeter har det senaste decenniet haft en så konsekvent metod som Bengt Berg. Med start i En man i grönt går över gatan i Dhaka (2016) har poeten inhalerat sin omgivning och andats ut poesi, ofta med starka prosaiska inslag och i samklang med bilder. På det sättet har både resor, till exempel till Bangladesh, och vandringar i trakten runt Flensbol gestaltats i böckerna.

Under Ukrainas blåa himmel bryter inte mot de tidigare böckernas upplägg, men istället för reseskildring knyter Bengt Berg an till Göran Sonnevis tradition att följa krig via media och låta det bryta in i den tidigare fridfulla vardagen. Bokens titel kommer från en sång poeten fick sig sjungen av Jösta Hagelbäck. Färgerna i den ukrainska flaggan symboliserar den blå himlen och det mogna vetefältet, något som konstnären Kristina V-Hedman tagit fasta på i den damastväv av lin, ”Hommage till Ukraina”, som utgör omslagsbilden. 

För att belysa krigets vansinne publicerar Bengt Berg inledningsvis den danske konstprofessorn Rudolf Broby-Johansens dikt ”Broderblod på bleknat siden”, vilken speglar Karl XII slag i Poltava där två unga män på varsin sida i kriget dödar varandra, och vänder sedan den historiska spegeln mot sitt eget verk. 

Bengt Bergs dikter är uppdelade i två delar, före och efter. Det gemensamma är att det mediala flödet skrivs fram och tar stor plats, liksom Bergs tankar runt detsamma. Skillnaden består i att den första delen handlar om skidskytteresultat eller att bli av med sitt gamla kylskåp. Den andra delen inleds med en miljöbeskrivning:

Denna morgon ligger 

den vita sångsvanens våraning

kringgärdad av nattgammal is

 

Sedan bryter kriget och det orimliga i att döda varandra, det orimliga att ekonomi skulle hindra detta dödande, in i verkligheten genom mediekanalerna.  

 

Formmässigt pendlar Bengt Berg mellan att skriva krönikelika prosatexter med inskjutna höger och vänstermarginaler där det politiska spelet återberättas och analyseras. Här finns resonemang om orsaker och verkan i det politiska spelet runt kriget, vilket avhandlas med en skarp blick. De traditionellt uppställda poetiska styckena har ingen sensmoral eller logisk sammanbindning, men ligger språkligt nära prosan med den skillnad att poeten låter undertexten stiga upp och kräver medskapande från sin läsare. 

Under Ukrainas blåa himmel avslutas med den ukrainska fotografen Mila Teshaievas fotografier från kriget, tagna i dess första skede. Bilderna, liksom texterna i boken, tangerar krigets spår, men illustrerar inte dess centrum. Den vanliga människan porträtteras, en pojke vid fotbollsplanen eller en kö i en kyrka i kontrast till sönderbombade hus och försöket att med en Volvo-grävskopa reda i förödelsen.  

Mer än i tidigare böcker är Bengt Bergs Under Ukrainas blåa himmel ett kollage av texter och former. Krigets infallsvinkel skapar ett vassare fokus i poesin och de omgivande verken skärper gestaltningen.   

 

Bengt Berg (text) och Mila Teshaileva (foto):
Under Ukrainas blåa himmel
Heidruns, 2022

Lämna en kommentar