Stödmedlemskap i Tigern

av Ny Tid

Tigern rf är en ideell, kulturradikal, och partipolitiskt obunden förening vars syfte det är att ”bidra till en aktiv samhälls- och kulturdebatt och att uppmuntra och understöda i synnerhet finlandssvensk vänsterkultur”. Tigern är sedan 2017 utgivare av Ny Tid. Du kan bidra till eller stöda Tigerns och Ny Tids verksamhet genom att bli medlem eller stödmedlem i Tigern. Din medlemsavgift går oavkortad till att hålla Ny Tids webbsida nytid.fi öppen och gratis för alla att läsa. Genom att bli medlem stöder du tillgången till god journalistik också för låginkomsttagare.

Skanna QR-koden nedan, eller klicka på länken för att betala med MobilePay. Minimisumman är 5€, men du får gärna betala en större valfri summa, t.ex. 10€ eller 50€.

Som stödmedlem är du inte fullvärdig medlem i Tigern, har inte rösträtt på föreningsmöten eller rätt till eventuella medlemsförmåner eller -plikter. Som stödmedlem får du vara ifred för mejlutskick och annan kontakt. Ett stödmedlemskap medför inga plikter eller förbindelser.

Du kan närsomhelst avsluta ditt medlemskap genom att skriftligen meddela om utträde till Tigerns styrelse ([email protected]). Om du inte upprepar betalningen av medlems- eller stödmedlemskapsavgiften under två års tid, kan styrelsen anse att du utträtt ur föreningen.

en QR-kod som tar dig till Ny tids Mobielpay-sida om du skannar den med din mobiltelefon. Du kan också klicka på bilden för att ta dig dit.