Svar till Ernst Mecke angående hans insändare WTC än en gång. För över ett år sedan försökte jag i detta blad sammanfatta David Ray Griffins kritik av den officiella berättelsen om 9/11 och i min lilla kolumn uppmanade jag sedermera (10.3.) Ny Tids läsare att särskilt studera fysikern Steven E. Jones’ artikel Varför föll WTC tornen egentligen?

Nu skriver Ernst Mecke i sin insändare att han inte har träffat någon som bemödat sig att läsa Steven E. Jones artikel.

Ernst Mecke tillägger: ”Vilket är synd eftersom artikeln faktiskt bevisar att tornen kollapsade p.g.a. sprängladdningar som måste ha placerats i husen före de rammades av flygplanen”. Jag instämmer.

 

Mikael Böök

 

Lämna en kommentar