De flesta forskare som ägnat sig åt Främre orienten ser det korta sommarkriget i juni 1967 som en upprepning av år 1948. Då förvandlades Palestina på världskartorna till Israel. Tolkningarna av dramats manu-skript står däremot i stark konflikt till varandra.

 

Enligt en gammal uppfattning, som det officiella Israel fortfarande försöker vidmakthålla, strävade araberna i sexdagarskriget till det som de misslyckat med 19 år tidigare. Målet var att fördriva judarna från deras hemland. Man ansåg att den arabiska fronten, i Goliats storleksklass, tvingat lilla David till en försvarskamp för att bevara sin existens. Denna tolkning ser också de palestinska folkresningarna som ett utslag av arabernas eviga strävanden att förinta den judiska staten.
En motsatt syn uppfattar att Israels ledning 1967 fullbordade det ockupationsprojekt som år 1947 blev på hälft – Israel erövrade nu de återstående 22 procenten av Palestinas område. Tidigare framfördes denna tolkning framför allt av forskare som utgick främst från palestiniers och andra arabers ståndpunkt. I början av 1990-talet började också representanter för den s.k. nya historiska skolan i Israel tala i liknande banor.
Israel, som nästa år fyller 60 år, har under två tredjedelar av sin livstid ockuperat hela det palestinska området, där befolkningen redan stigit till 3,7 miljoner. Enligt Israels blindaste fiender uppkom imperiet i misstag – som något slags biprodukt av den judiska statens självförsvar.
Öppna ögonen och se er omkring, säger de nya historikerna, för vilka sexdagarskriget inte var en stor seger för Israel, utan början på slutet för sionismen. Myten om ett Israel som kämpar för sin existens går illa ihop med verkligheten i de ockuperade områdenas öppna fängelser eller de omgivande välmående bosättarghettona. Inte ens den mest fantasifulla drivvedsteori kan förklara att 450 000 judar i misstag skulle ha placerats på det område som planerats för en självständig palestinsk stat.
Sexdagarsarvet är tyngst för palestinierna. Samtidigt har det skapat en allvarlig ideologisk konflikt bland Israels och världens judar om villkoren för att den judiska staten bättre kunde integreras som en del av Främre orienten. Arvet komplicerar också relationerna mellan den islamiska Främre orienten och det kristna Västerlandet.

Mikko Zenger

Lämna en kommentar


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.