Bo Haglund har kommit en god bit från det lilla formatet och serietecknandet, vilket han kanske är bäst känd för. På Galleri Jangva ställer han, som en fortsättning på förra årets utställning på Sculptor, ut tavlor i det stora formatet. Fortsättningsvis kunde man säga att han tecknar, men i det stora formatet och använder sig av bläck och gouache.
Men där tar likheterna mellan den föregående och den pågående utställningen slut. Utställningen som går under namnet ”Don’t worry, we will find a solution” är mer gestaltande än tidigare. Vi ser ett industriellt landskap, en storstadsmiljö, en miljö full av betong och skyskrapor där naturen trots allt glimtar fram även i de minsta detaljerna. Blommor växer upp ur betongen, bakom staden skymtar ett bergslandskap och mitt i storstaden beskärs alla räta linjer av en strid ström av någon organisk massa som flyter fram som en virvlande bäck.
Jag läste någonstans att Bo Haglunds konst strävar efter att väcka frågor, men att den inte ger några svar. Visst väcker god konst alltid frågor, precis som nu. Men själv menar jag att vare sig det är avsiktligt eller inte, är utställningstemat den här gången ett ställningstagande. Det är ett försvar av välfärdssamhällets beredskap att lösa ekologiska frågor och problem. Därmed uttrycker verken en djup samhällssyn. Stilen är anarkistisk, men inte på ett hotfullt sätt utan snarare på ett intensivt humoristiskt och i själva verket rätt fantastiskt sätt.
Ingenting verkar ändå vara riktigt som man tänkt sig. Då jag vandrar runt i gallerilokalen pendlar jag mellan de enorma dukarna och de mindre utställningsobjekten, de så kallade ”fragmenten”. En slags förstoringar av olika teman, inte detaljer, som skymtar fram i de stora verken. Dessa självständiga helheter belyser något nytt och då detta går upp för mig är det som om alla mina tolkningar glider undan igen. Det är som om Haglunds verk leker tafatt med mig, de låter sig fångas men så försvinner de igen och skrattar åt mig.

Bo Haglund: Don’t worry, we will find a solution. Galleri Jangva, Helsingfors. Till den 9 september 2007.

Linda Ferreyra Sandoval

Lämna en kommentar