I nr 34 fick vi ta del av Mikael Brunilas reportage från polisens tillslag mot ”Pirate Cinema”, av allt att döma en samling ungdomar som gillar att bo i hus, lyssna på ”grind core”-musik, äta popcorn och titta på amerikansk film, så länge allt är gratis. Vi fick också läsa att dessa oförvitliga popcornrevolutionärer fortsätter att kämpa för sin rätt att snatta biobiljetter trots ”repression” och polisiära ”övergrepp”.
Suck. Ny Tid är en seriös samhälls- och kulturtidning – ska vi verkligen behöva läsa sådana här barnsligheter, i det här fallet dessutom en uppenbar partsinlaga förklädd till reportage?
Det är inte alltid lätt att se när s.k. immateriella rättigheter är förkastliga, när inte. Tillspetsar man bilden blir den klarare. Å ena sidan: t.ex. amerikanska RiceTec:s försök att få patent på basmatiris som odlats i Indien i tusentals år är fullständigt förkastligt. Å andra sidan: att de som skrivit, regisserat, spelat och producerat en film ska ha rätt att få inkomster från sitt verk är, eller borde åtminstone vara, en självklarhet. Ny Tid är ju i hög grad en litteraturtidning – inte försvarar ni väl piratkopiering av böcker heller?
Hela idén om att digitalt snatteri skulle ha något mer upphöjt syfte än sketen snålhet härstammar från hackarna, glåmiga nördar som från barnsben lekt katt och råtta med programvaruindustrin och i osund isolation utvecklat en förvriden rättsuppfattning som ger dem ”rätt” till varje program de lyckas knäcka. Att det inom programvaru-, skiv- och filmindustrin finns många ondskefulla storföretag har på ett bekvämt sätt förlänat detta alltigenom egennyttiga pyssel ett altruistiskt, nästan revolutionärt skimmer. De som i offentligheten trätt till snattarnas försvar har bestått läsarna med furstliga intellektuella magplask: flumsnack om ”rätt till kultur”, allmännytta och allemansrätt – bl.a. har kulturella verk jämställts med blåbär!
Den politiska vänsterns kris är alldeles tillräckligt djup redan som den är: att slå följe med virriga äppelpallare och bongotrummare bara för att de åtminstone inte går i Hanken gör bara ont värre. Och ideologiskt sett talar vi om – ja, en distraktion, inte mer.
De ivrigaste inom kooperativrörelsen trodde på sin tid att kapitalismen skulle gå under ”när arbetarna inte längre köper av kapitalisterna”. Kapitalismen stod pall för den altruismen och lär nog ska klara av också digitalsnattarnas egoism. Den har till och med råd att bjuda på popcornen.
Fast visst vore det ju kul om vägarna var choklad, gräsmattorna marsipan och lyktstolparna polkagrisar. Till dem som ännu inte märkt att detta inte är fallet vill jag i all vänlighet säga, på deras eget språk: grow fucking up.

Mikael Brunila svarar:

Markus Sandberg menar att det finns en uppdelning i förkastliga och befogade immateriella rättigheter. Det kan jag hålla med om. Då vi talar om piratism så går skiljelinjen mellan fildelning i kommersiella och icke-kommersiella syften – tar man inte pengar för det så är det bara att tuta och köra. Vad Sandberg själv trevade efter var konstnärens rätt till ”inkomster från sitt verk.” Men vad är då ett verk? Det behövs nog lite ”flumsnack” för att utreda det.

Tvärtemot den föråldrade uppfattningen att intelligens och kreativitet är något som förkroppsligas hos en enskild person så föds konst alltid i ett socialt sammanhang. Konsten uppkommer som en process vars slutpunkt utförs av konstnären men som har sin början i den miljö konstnären lever i. Tänk bara på filmen The Simpsons som visades på piratbion i Helsingfors. Filmen är knappt mer än en lång rad av anspelningar på den amerikanska kärnfamiljen. Filmen vore inget utan det kulturella igenkännandet mellan publiken och det färdiga verket. Dess främsta producenter är den amerikanska medelklassen.

Fixeringen vid upphovsrätt skedde under den korta period då kultur uppfattades som fysiska varor: 1900-talet. Precis som möjligheten till inspelningar under det gångna seklet tillfälligtvis överförde tyngdpunkten från performativ konst till reproducerade inspelningar kommer digitaliseringen av kulturen att luckra upp den här utvecklingen. Desto bättre om det här betyder en återfokusering på uppträdande och omedelbart närvarande konst på bekostnad av den monolitiska film- och skivindustrins bekostnad. För vad har Hollywood att göra med rättvisa inkomster till konstnärer? Ingenting. Vi borde se möjligheterna i den digitala spridningen istället för att kriminalisera folk för deras kulturintresse.

Att Sandberg angriper hackarnas ”förvridna rättsuppfattning” är ironiskt med tanke på att det just är hackarna som skapat mycket av de programvaror som kapitalister senare roffat åt sig under skydd av parollen ”intellektuell egendom”. I sitt spott och spe mot de egennyttiga ”glåmiga nördarna” glömmer Sandberg dessutom både Open Source och Creative Commons-licenserna, altruistiska nätprojekt utförda av hackers. Fast kanske ordet Sandberg sökte var crackare?

Verkligheten är att skiv- och filmindustrin desperat behöver piratismen. De behöver det fria spridandet av intryck men samtidigt måste det begränsas så att branschernas stora företag kan fortsätta kamma in vinsterna, genom försäljning av kulturvaror. Kriget mot piratismen är som kriget mot terrorismen. Målet är inte att vinna utan att producera ett permanent undantagstillstånd.


Ny Tids ställningstagande vad piratismen och de immateriella rättigheterna beträffar är att den pågående debatten behövs, och att frågan bör synas från olika synvinklar. Vi kommer även i fortsättningen att vara inklusiva och ge plats åt både ja- och nejsägare.-red

 

 

Markus Sandberg

Lämna en kommentar