Come to Finland, står det på pärmen. Jag läser titeln ett par gånger och maskineriet knakar. Come to Finland, Affischer & resor 1851–1965… Det tar en stund innan det går upp för mig vad det handlar om. Det här är nämligen ingen vanlig bok, vanlig i den bemärkelsen att man kunde placera den i någon slags genre, gruppera in den med andra verk i samma stil och konstatera att man känner igen det. Nej, det går inte.
Boken har mycket lämpligt marknadsförts som ”en lustfylld resa in i konstens och reklamens värld under åren 1851–1965.” Med fler än 200 affischer och 50 finurliga reseberättelser tar boken verkligen läsaren med på en resa in i konstens värld samtidigt som bildmaterialet belyses ur ett historiskt perspektiv. Eller borde man tänka omvänt: att Finlands historia belyses med hjälp av bildmaterialet ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Kanske snarare så. På så sätt avslöjar boken en okänd sida av Finlands historia. Med hjälp av roliga, underhållande, informativa och allmänbildande berättelser presenterar boken ett hittills fullständigt okänt material. Vi får följa med hur passionerade affischkonstnärer under åren 1851–1965 med hjälp av en lockande stil lyckades göra det lilla landet i norr känt för omvärlden. Från att ha varit ett okänt storfurstendöme förvandlades Finland till ett exotiskt naturparadis, ”Land of Romance”, och ett eftertraktat resemål för turister på jakt efter djärva äventyr. Med sloganer som ”Off the Beaten Track” lockades turister till såväl skärgårdslandskapet som till Lapplands ödemarker, urfinska städer, hamnar och Åland. Till en början låg huvudvikten kanske inte så mycket vid själva resmålet som vid själva resan till och inom Finland. Precis som Diana Webster i bokens inledande kapitel skriver, var de flesta affischer till en början reklam gjord av flygbolag eller resebyråer som lagt vikten vid resan till Finland snarare än vid vad man kunde ta sig för där då man väl var framme. Men så småningom förflyttades tyngdpunkten.
Det är denna resa vi som läsare får följa med. Från att till en början vara något vag och odefinierad byggs bilden av Finland som ett attraktivt resemål upp, och det görs med en förfinad estetik tack vare ett flertal finländska och utländska affischkonstnärer. En del av konstnärerna var bosatta i Finland, andra flyttade utomlands och en del hade aldrig ens besökt Finland. Från att först illustrera samer i traditionell folkdräkt och snölandskap utvecklades marknadsföringen och så småningom presenterade affischerna Finland som ett utstuderat mångsidigt resemål. Allt oftare visade de upp en sida av Finland som kanske var mindre känd. Det blir badstränder och solbrända blonda flickor, nordiska resenärer med kappsäckarna fulla av påklistrade flaggor, moderna stadsbilder och glada familjer på skidsemester. Förändringen skedde kanske någon gång kring 1930-talet, då Finland även blev ett glamoröst resemål.
Och det är kanske här historien om bokens ursprung tar vid. Magnus Londen skriver i ett av bokens inledande kapitel hur allting började sju år tidigare med en titt i fönstret till ett antikvariat där det hängde en affisch från 1930–talet. Han stod länge och väl och beundrade damen i rött, damen med den ultramoderna hatten, en så gott som nonexisterande midja, en påtagligt urban look och mystisk utstrålning. Han undrade hur det kom sig att hon mitt i 1930–talets Helsingfors smuttar på sin champagne medan hon blickar ut över staden. Hur kommer det sig att en så chic dam befinner sig här? Varifrån kommer hon? Och är hon ensam? frågade han sig. Därefter följde ett ingående detektivarbete där projektgruppen Londen, Joakim Enegren och Ant Simons letade reda på damens kusiner, föräldrar, syskon, barn och barnbarn.
Boken är ett resultat av detta detektivarbete som visar att damen på affischen var långt ifrån ensam, utan hade sällskap av många andra. Hos samlare och i arkiv i Finland och utomlands, bland annat i National Library of Congress i Washington, fanns ett digert material som bara väntade på att tas till vara. Detta bildmaterial som redan länge legat bortglömt, skulle antagligen så småningom ha fallit i total glömska, ifall inte projektgruppen tagit sig an den kulturhistoriskt värdefulla uppgiften att samla in och sammanställa det till en bok.

Come to Finland – Affischer och resor 1851–1965. Magnus Londen, Joakim Enegren, Ant Simons. Edita Publishing, 2007. Boken utkommer samtidigt i två versioner: en finländsk/nordisk utgåva på finska och svenska samt en internationell utgåva på engelska.

Linda Ferreyra Sandoval

Lämna en kommentar