I och med nr 1–3/2008 om nyliberalism, Iran och Beauvoir gjorde Ny Tid en lyckad start på den nya årsrundan.
I samma nummer fanns min lilla anmälan av Risto Isomäkis stora, om än litterärt delvis undermåliga nukleära thriller. Men citatet (“På en obekant plats …”), som förklarade rubrikvalet, hade av någon anledning fallit bort.“En visa om atombomben som man kan dansa till”, d.v.s. Lars Huldéns kabarédikt från 1960-talet, är en finlandssvensk klassiker, som förtjänar att läsas och sjungas av alla finlandssvenska tankesmeder.Texten finns i Lars Huldén: Visbok. Musik Kaj Chydenius m.fl. ett till sitt yttre relativt anspråkslöst häfte, som förlaget Love Kustannus utgav år 1977. Huldéns författarkollega Johan Bargum har sjungit in sången på band i en version som ingår i ett paket med 4 CD-skivor Kaj Chydeniuksen sävellyksiä vuosilta 1969–1999.

 

En visa om atombomben som man kan dansa till
av Lars Huldén
På en obekant plats står ett stort magasin

som vaktas av vakter med motorkarbin.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som vaktas av vakter med motorkarbin.

Vad är det som finns i det hemliga hus
som vaktas så noga i mörker och ljus?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som vaktas så noga i mörker och ljus.

Är det kanske den goda och närande mat
som saknats så länge på världens fat?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som saknats så länge på världens fat.

Eller ABC-böcker för barnena små
som nu aldrig glada till skolan får gå?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som nu aldrig glada till skolan får gå.

Är det kanske böcker till alla dem
som varken kan resa bort eller hem?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som varken kan resa bort eller hem.

Mediciner kanhända för stackars dej
som inte blir frisk hur dom anstränger sig?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Som inte blir frisk hur dom anstränger sig.

Kanske flickor för alla ensamma män
eller vänner för dem som har ingen till vän?
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Eller vänner för dem som har ingen till vän.
Ja, jag kunde till och med tänka mig
det var färgen dom vita bort haft på sig.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Det var färgen dom vita bort haft på sig.

De ärelösas ära i ovansklig glans?
De utsläppta fångarnas nya chans?
Nej:
Vad där finns ska jag tala om för dig.

Nu ska jag säga det så att du minns:
Starka döden är det som därinne finns.
Starka döden ska vaktas varenda sekund,
annars kommer han ut så klumsig och rund.
Och sen är det slut på alla problem
och slut på att springa på hippor och gem.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Och slut på att springa på hippor och gem.

För sen så har alla dom unga dött
den bråddöd som visorna målat så sött.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Den bråddöd som visorna målat så sött.

Ja, sen var det slut på all nöd som fanns,
precis som det nu är slut på vår dans.
Bom bom bomli bom bom bomlibom bom.
Precis som det nu är slut på vår dans.

 

Mikael Böök

Lämna en kommentar