Också Finlands riksdag vill införa en rekommendation om porrfria hotellbokningar. Idén kommer från Sverige där kommuner och statliga inrättningar i åratal gått in för en porrfri resepolicy. Tidigare i år följde Åland efter, och nu strandar det på fastlandet.

I Sverige lanserades projektet ”Boka porrfritt” när Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, tillsammans med Socialstyrelsen år 2003 publicerade en katalog över hotell som inte har pornografiska filmer i sitt betalteveutbud.

Projektet blev en succé bland myndigheter och företag som valde att förlägga sina konferenser och övernattningar på porrfria hotell. Flera hundra hotell blev snart certifierade, och idag utnyttjar många av dem, inklusive stora kedjor som Best Western (men inte Scandic!), certifieringen i sin marknadsföring. Man har uppenbarligen märkt att snusk inte nödvändigtvis alltid är ekonomiskt lönsamt.

Kampanjen väckte i tiderna en butter och cynisk debatt i Sverige. Kraven på porrfrihet beskrevs som hysteriska, nymoralistiska, eller dåligt underbyggda.

I Finland har debatten inte kommit igång ännu, trots att frågan förberetts i riksdagen under vårens lopp och beslutet att införa ett förbud fattas om några dagar.

I fredags publicerade Helsingin Sanomat en artikel som betvivlade resonemanget att införa en porrfri resepolicy i riksdagen, med hjälp av ett antal forskare som i tur och ordning fick ifrågasatta argumenten mot pornografi, som att den t.ex. är kvinnoförnedrande eller kopplad till den globala sexindustrin och mänskohandel. Porr är mänskoförnedrande, visste forskarna poängtera i artikeln, och alla industrier är i viss mån exploaterande. Just.

I Sverige tycker man där-emot att porrfilmer på hotellrum ”känns omodernt”, som en talesman för en stor hotellkedja förklarade beslutet att bli porrfritt. En annan tyckte att hotellrum helt enkelt inte ska vara en handelsplats för sådana filmer.

För andra räcker kopplingen mellan porr och våld mot kvinnor som orsak att gynna det porrfria. Förhoppningsvis räcker detta också som orsak i Finland?

Patsy Nakell

Lämna en kommentar