Det var inte alla som rymdes in i Forsthusets stora auditorium för att höra den kanadensiska journalisten Naomi Klein som 5.6. besökte Helsingfors för att tala om sin bok The Shock Doctrine – The Rise of Disaster Capitalism.  I sitt anförande summerade Klein bokens argumentation i korthet. När ett samhälle som följd av ekonomisk kris, naturkatastrof eller krig är försvagat (den första chocken) rycker världens ekonomiska eliter in för att pressa igenom neo-liberalistiska reformer i ekonomin (den andra chocken). Om befolkningen protesterar bemöts det med våld: ökade befogenheter för polisen, polisvåld, och i värsta fall tortyr (den tredje chocken). Exemplen sträcker sig från Pinochets Chile, Sydostasien efter tsunamin, New Orleans efter orkanen Katrina, till Irak efter USA:s invasion.

På många sätt erbjuder Klein här, liksom tidigare i No Logo, precis det som den samtida vänstern allra mest behöver: nya modeller för att förstå vår samtid, uppbackade med fakta och fallstudier. Att Klein inte är akademiker utan journalist hjälper en bra bit på väg när det gäller att stöpa om ett spretigt material i en slagkraftig och allmänbegriplig form. Att chockmodellen är just ett tankeredskap torde vara klart. Skillnaderna mellan de fall som Klein tar fasta på är lika slående som likheterna.

Publiken i Forsthuset var nästan lite för villig att behaga, med införstådda skratt på precis de rätta ställena. De finska arrangörerna (Institutionen för allmän statslära och den finska översättningens förläggare WSOY) ska ha tack för att de inte var som smält vax utan röjde rum för kritisk diskussion. Heikki Patomäki från HU som var inbjuden att ställa frågor efter Kleins anförande tog bl.a. fasta på krisers omvända potential – hur t.ex. 1930-talets depression bidrog till välfärdsstatens födelse – och utmanade Klein till en kritisk granskning av sin argumentation. Mera av detta behövs för att chockdoktrinen inte ska bli ”en snuttefilt för en vänster som förirrat sig i postmodernismens labyrinter”, som svensken Johan Norberg i tidningen Kulturen lagom elakt har formulerat det.

Nora Hämäläinen

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.