På besök hemma i Strängnäs bläddrar jag i en bunt av den lokala tidningen – Eskilstuna-Kuriren – som min mamma har sparat. En bit in i högen hittar jag en tjock tidning med titeln Goda nyheter. Ett kort ögonblick tror jag det rör sig om en särskilt tjock pamflett från Bibel- och traktatsällskapet Vakttornet (Jehovas vittnen) och att den avhandlar deras sedvanliga goda nyheter om Guds kommande kungarike. Så är det inte. Rätt snart inser jag att det rör sig om den här världens goda nyheter. En gul smiley lyser nämligen på omslaget och huvudrubriken lyder: ”Här bubblar det av idéer”.

Tidningen är alltså en bilaga till dagstidningen Eskilstuna-Kuriren och dess redaktör heter Anders Linde. Under rubriken ”Gläd er gott folk”(återigen med nästan biblisk klang) uppmanar han sina läsare att läsa tidningen och ”skippa domedagsprofetiorna”.

I bilagan, från den 21 mars, ryms 23 journalistiska artiklar och intervjuer, alla beledsagade med en smileystämpel som ger ”godnyhet-garanti”. En intervju är med den 84-åriga strängnäsbon Peggy Svensson med den inspirerande rubriken: ”Positiva Peggy ger pigga tips”. Huvudtipset är ”att bry sig om varandra” och något som gör Peggy lycklig är ”människor som ler och skrattar”.

Ett kåseri från tidningens egen Eva Axelsson har rubriken ”Sätt dig i optimistjollen – trots att det stormar”. Hon skriver också att vi varken blir ”lyckligare eller olyckligare av pengar”. I en artikel med rubriken ”Kontrollera dina tankar och du kontrollerar dina resultat” säger ledarskapskonsulten Bob Pector att man med klara och tydliga mål kan ta kontrollen över sina resultat – även i en lågkonjunktur.

Jag bläddrar vidare i bunten och öppnar en ordinarie Eskils­tuna-Kuriren från den 28 mars. Här finns flera artiklar med en trevlig smiley (jo, nu finns ”smileysarna” även i den ordinarie tidningen). Jag lägger märke till en text om prins Carl Philip som just har designat silverbestick för ett Eskilstunaföretag. En annan positiv artikel har rubriken ”Optimist – javisst” och berättar om att människor med positiv livsinställning har bättre immunförsvar och att det går att jobba sig fram till positivitet.

Men allt är inte frid och fröjd. Ett obehagligt TT-telegram har trängt sig in i tidningen. Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting har i en undersökning kommit fram till att ”socialt och ekonomiskt utsatta får annorlunda eller sämre vård än mer välbeställda grupper i samhället”. Högutbildade får t.ex. nyare och dyrare mediciner om de drabbas av lungsjukdomen KOL. Dessutom framkommer att de som tjänar mest har dubbelt så stor överlevnad tio år efter bröstcancer än de patienter som har lägst inkomst.

Dessa obehagliga nyheter kräver att ledarsidans Alex Voronov går ut och lugnar läsarna. Det gör han också. Voronov har tänkt ut ett par konstruktiva tankar. Att de rika lever längre efter bröstcancer kan ju bero på att de äter bättre eller röker mindre eller på att de söker vård tidigare. När det kommer till medicineringen mot KOL som har olika kvalitet beroende på patientens socialgrupp, kan detta bero på regionala skillnader mellan landsting. Något som alltså inte har med individuell diskriminering att göra. Voronov avslutar med att sopa undan den obehagliga rapporten om läkarnas diskriminering av socialt utsatta grupper med orden ”i sökandet efter syndabockar ger kunskapsöversikten inte så mycket matnyttigt”.

I Eskilstuna-Kuriren har den optimistiske läsaren möjlighet att leva i den bästa av världar. Här kan man läsa positiva nyheter och om vikten av att vara pigg och ha tydliga mål. Kommer det en obehaglig nyhet om t.ex. ojämlikt bemötande i vården, får man tröstande förklaringar till de påstådda missgreppen från läkarna. Att lovsjunga starka och positiva människor och försvara läkarna mot fattiga missbehandlade patienter. Se där, en uppgift värdig en journalistisk produkt av idag. Eller?

Peter Björkman

Lämna en kommentar