Norges socialistiska vänsterparti SV är med i regeringen för första gången, men även om partiets ordförande Kristin Halvorsen är finansminister och fått goda betyg för sin insats, verkar Rolf Reikvam, ledamot i stortinget sedan 12 år och ledare för den vänstersocialistiska gruppen i Nordiska rådet, inte särskilt nöjd över regeringssamarbetet. Själv arbetar han mest med frågor om utbildning och forskning och där har resultaten varit skrala:

– I Norge uppgår anslagen till forskning och utbildning till under 2 procent av BNP, medan de i Sverige och Finland utgör 3 procent, en siffra som också SV haft som mål. Under valkampanjen gick SV in för att utvidga lärarutbildningen, eftersom vi har för stora klasser i Norge, men det har man inte lyckats driva igenom i regeringen.

Reikvam konstaterar att SV är mindre liberalistiskt än socialdemokraterna, vill ha mer styrning av ekonomin och försvarar välfärdsstaten.

Den svenske journalisten Aron Etzler har skrivit boken Trondheimsmodellen – Radikala framgångshistorier från Norge och Nederländerna (Karneval förlag 2007). Trondheim har enligt Etzler varit centrum för den fackliga oppositionen i Norge sedan 1911. Så hade arbetsutskottet i LO:s samorganisation i Trondheim år 2003 en ovanlig sammansättning: en socialdemokrat, en SV-are och två representanter för Rødt, en vänstergrupp med delvis maoistisk bakgrund. Högern hade haft makten i staden i 14 år och bedrivit en energisk privatiseringspolitik. I god tid inför valet 2003 tog de kommunalanställda initiativ till ett samarbete för att vända utvecklingen och så småningom nådde man fram till ett Trondheimsmanifest med 19 punkter där man krävde att välfärdsstaten skulle försvaras och att vissa tjänster skulle återkommunaliseras. Också vänsterpartierna kom med och nådde i valet majoritet i staden.

Inför stortingsvalet 2005 började LO en liknande långvarig och bred kampanj. På den politiska sidan antog socialdemokrater, SV och det agrara Senterpartiet, ett gemensamt program med 155 punkter. Det ledde fram till den valseger som gav den nuvarande röd-gröna koalitionen.

Rolf Reikvam vill dock inte tala om någon Trondheimsmodell, han medger nog att det som skedde där uppe var positivt, speciellt samarbetet över partigränserna och försvaret av de kommunala tjänsterna. New Public Management-tänkandet, som vill tillämpa marknadsprinciper också på den offentliga sektorn, har präglat Norge de senaste tio åren men har nu fått en välförtjänt knäck.

Peter Lodenius

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.