Kring genetisk modifiering

av Gun Winter

Den gemensamma marknaden, The Common Market, var mer beskrivande än namnet Den europeiska unionen, men kanske på grund av kritiken av den krassa kommersialismen valde man att tona ned den. EU-medborgarna bör hysa tilltro till den inre marknaden och shoppa flitigt. På grund av vissa livsmedelsskandaler kan tilltron dock vackla och bl.a. därför grundades livsmedelssäkerhetsverket EFSA, som Berlusconi lyckades få till Italiens Parma. Jag upptäckte först då jag var där att författaren Stendahl faktiskt hade bott där, inte bara skrivit om dess kloster.

EFSA leds av Catherine Geslain-Lanéelle och arbetar med hjälp av vetenskapliga experter och dess beslut skall ledas av vad vetenskapen säger. Man har under senare år utvidgat spektret till miljöfrågor.

Konsumentorganisationernas BEUC höll för några år sedan en s.k. konsensuskonferens kring GMO, men någon konsensus nåddes ju inte. Till det aktuella mötet hade man fått inbjudan, men var inte närvarande. Från Finland deltog tre forskare, en tjänsteman och undertecknad. Överdriven skräckpropaganda kan man lämna därhän (”Frankenstein Food”). Det som kommit fram på senare tid har varit att vanliga ogräs blir resistenta mot de bekämpningsmedel, som används vid GM-odling, och det leder till kravet på nya, effektiva pesticider. Den inställningen är snävt nyttobetonad, utgår från jordbrukets intresse här och nu. Det riktiga är att inse att varje biotop är en helhet och om balansen mellan organsimer rubbas, så leder det till skador, som vi inte har möjlighet att överblicka. Det finns alltså bara gräs, inte ogräs! I myllan finns oräkneliga organsimer, som har sin givna roll i biotopen.

Under konferensens första avsnitt, som leddes av Riitta Maijala, chef för ESFA:s Risk Assessment, redogjordes för resultaten av olika fältförsök och andra projekt. Sedan följde ett avsnitt där det ingick några kritiska synpunkter varefter det sista blocket innehöll erfarenheter från ”Biotech Industry”, från spanska fältförsök och från riskuppföljning inom respektive EU-direktorat. Kvar skulle förmodligen bli en positiv bild av det hela. Då Österrike, som ju förhållit sig kallsinnigt till GMO, nämndes, så gick en road susning genom salen.

Hur kommer vårt land då in i bilden? Majs och soja kan inte odlas i stor skala på grund av vårt klimat. Odlingen av oljeväxter har ökat under senaste år på grund av det låga priset på säd. Ryps är det vanliga, men den mera riktigivande rapsen är på kommande eftersom man utvecklat en sort som kan sås på våren. Rypsens frömjöl kan ge upphov till korspollinering, så där måste skyddszoner användas även om frågan är ifall de förslår. Skyddszonerna behandlas som bäst på ministeriet. Stärkelsepotatis för pappersindustrins behov låter positivare. Händelsevis fick jag av två forskare svar på min fråga ifall det finns risk för att industripotatis kan komma att säljas som matpotatis? – Knappast, sade de. Dels blir den till en början för dyr och dels, så smakar den illa.

Det vanliga kravet på mera forskning är sällan mera på sin plats än ifråga om genetisk modifiering. Jordens Vänners medverkan i panelen var en bra sak och jag stödde Helen Holder. Det förra stora ”slaget”, som gällde bestråling av livsmedel, vanns av konsumentsidan. Nu är det miljön som tar stryk. Visst sker det hela tiden förändringar i naturen, men om det sker på dess egna villkor, så är de inte så ödesdigra som de alltför snabba förändringar, vars följder inte är kända. Världssvälten har GM-odling ingen positiv inverkan på, tvärtom – den är en politisk rättvisefråga.

Kol- och stålunionen och dess resultat, ett europeiskt fredsprojekt, har hamnat i krämarnas händer. Schaumanns och De Gasperis idealism är försvunnen och vi har istället ett handelskrig mellan EU å ena sidan och USA och/eller Japan på den andra.

Man kan också fråga med vilken rätt industriföretag sysselsätter forskare och tjänstemän med sina innovationer? Andra problemområden blir försummade då t.ex. Monsanto kommer upp med något nytt. Demokrati var en tid i ropet. Slavoj Zizek menar att vi under parlamentsvalen endast bekräftar något som redan ligger i luften. Han är sloven och De Gasperi var tyrolare. Minoritetsposition ger kanske möjlighet att tänka fritt.

Gun Winter

Lämna en kommentar