Den globala medborgaren kan aktivera sig i internationella fredsförhandlingar eller genom vardagsaktivism. Huvudsaken är att man aktiverar sig.

Konstellationen ”vi mot dem” är en relik. Det tyckte åtminstone det sextiotal unga vuxna som diskuterade Finlands och Sveriges roll i världen under ungdomsforumet Globsol 2009. – Vi kan fortfarande tala om oss nordbor, men samtidigt kan vi också tala om oss européer och om oss som bor på jorden. Bara en massa olika ”vi” helt enkelt, sade Martin Warg från Sverige.

Hur dessa identiteter går ihop kom att bli ett genomsyrande tema under veckoslutet då deltagare från båda länderna samlades för att diskuterade utvecklingssamarbete, konfliktförebyggande insatser och fredsprocesser på Hanaholmens svensk-finska kulturcentrum. Det övergripande temat var ”Sverige och Finland tillsammans i världen”.

Många tänker på världen som tudelad i rika och fattiga länder. Ändå finns det många nyanser, fattigare länder som håller på att utvecklas ekonomiskt i snabb takt, även om de inte ligger på samma nivå som västvärlden. Kina och Brasilien är bra exempel.

– Samtidigt ska man inte glömma att det fortfarande finns en miljard människor som ligger långt efter i ekonomiska termer. För att utvecklingssamarbetet ska ha en hållbar inverkan borde inte endast utvecklingsprojekt utan även utrikes- och handelspolitik bygga på genuint partnerskap. Orättvisa handelsavtal kan undergräva den ekonomisk utvecklingen i fattigare länder, påpekade Jani Haapsaari från Finland.

– Vi är en del av problemet, och samtidigt en del av lösningen. Man glömmer lätt att konflikter ibland kan lösas på ett sätt som lämnar alla parter nöjda. Om en saftfabrik och en kakfabrik strider om en låda apelsiner kan problemet lösas lätt om de samarbetar. Först kan man utvinna saft från apelsinerna, sen använda skalet till kakorna, ansåg Warg.

Fördomar behandlades utgående från Borat medan Martti Ahtisaari gav inspiration till diskussioner om fredsförhandlingar.

– Konflikter kan också vara positiva om de för utvecklingen vidare. Det är viktigt att dessa diskussioner förs bland unga med olika bakgrund så att vi kan utbyta idéer och utveckla våra egna tankar. Ett aktivt civilsamhälle är väsentligt för att positiva förändringar ska ske i samhället, konstaterade Warg.

Filosofen Thomas Wallgren deltog i seminariet under fredagen och gick ett steg längre då han konstaterade att man i dagens värld ”måste vara aktivist för att vara människa”. I rollen som syster, son, kompis, konsument eller politisk aktivist gör vi olika val varje dag – val som också påverkar andra.

– Aktivism kan definieras på många sätt. Alla kanske inte tycker om det ordet, men det viktigaste är ändå att man på sitt eget sätt försöker påverka samhället åt ett bättre håll. Att man inte fastnar i ekorrhjulet, utan ser sina medmänniskor helt enkelt, påminde Ida Hummelstedt från Finland.

Manifest från Globsol 2009

Handbok för Människan – fem steg till mänsklighet år 20091. Var en aktivist.

Människan 2009 har tillgång till information om globala orättvisor och bör inte blunda för dem. Var och en kan påverka samhället på olika sätt och på olika nivåer, såväl globalt som lokalt.

2. Ät och sov.

Människan 2009 ska inte glömma att mat och vila är nödvändigt för att orka peppa varandra att fortsätta förändra världen.

3. Ifrågasätt och var kreativ.

Människan 2009 vet att världen inte behöver se ut som den gör idag. Konflikter kan lösas så att alla parter blir nöjda. Om en saftfabrik och en kakfabrik strider över en låda apelsiner kan man först utvinna saften och efter det använda skalet till kakor.

4. Var en del av många olika ”vi”.

Människan 2009 är del av många”vi” – vi i Norden är en del av oss i Europa som är en del av oss i världen. ”De” har upphört att existera. I utvecklingssamarbete ska fokus ligga på partnerskap. Utrotning av fördomar utgör även en viktig del av konfliktförebyggande insatser och fredsprocesser.

5. Skapa och upprätthåll kontakter.

Människan 2009 ska ta hand om sina sociala nätverk. Kontakter är det mest effektiva vaccinet mot cynismen.


Evenemanget Globsol 2009 samlade cirka 60 deltagare i åldern 18–25 år för att diskutera utvecklingssamarbete, fredsprocesser och konfliktförebyggande insatser under rubriken ”Sverige och Finland tillsammans i världen”.

Lotta Staffans

Lämna en kommentar