Hur kan ung svensk kristen vänster formuleras idag? Svaret finns i Klas Corbelius bok I mammons tid.

Religionen har återfått sin betydelse och många svenska författare skriver med religiösa förtecken: Maria Küchen, Göran Skytte, Göran Greider, Jonas Gardell, Inga-Lina Lindqvist är exempel på författare som är kristet influerade – de flesta av dem har blivit det på senare år. Varför har de då blivit det? Det kan vara marknadsekonomins fel/förtjänst. I en dialog år med den blivande påven Joseph Ratzinger 2004 menade sociologen Jürgen Habermas (se Ulf Jonssons bok Habermas, påven och tron, 2009), att vi riskerar att få ”ett urspårat sekulariserat samhälle” där ekonomiska intressen slår ut grundläggande mänskliga värden om religionen försvinner ur samhället. Detta var förvånande eftersom Habermas tidigare menat att religionen skulle ersättas av profan moralfilosofi. Han menade också att föreställningen om alla människors lika värde har sin grund i den judisk-kristna traditionen och att den kristna religionen även i fortsättningen skulle ha en viktig roll, inte minst för att tygla marknadssamhället.

Något liknande säger den kristne socialisten Klas Corbielius (f. 1976) som i sin bok I mammons tid frågar sig ”Om jag älskar Gud, kan jag stå ut med att skapelsen styckas upp och ges en prislapp? Om jag älskar min nästa, kan jag stå ut med att hon får sparken för att börskursen skall gå upp en halv procent?” Corbelius (som arbetar som rörelsesekreterare i KRISS – Kristna studentrörelsen i Sverige) lyfter fram Jesus som förebild vad gäller tjänandets princip och de första kristna som förebilder eftersom de tillhörde en gemenskap ”som helar och förebådar en annan ordning, en upp och nervänd ordning där alla människor betraktas med värdighet”. Efter att ha utvecklat sina resonemang om kristen tro skriver Corbelius: ”Att ta emot frälsningen är att säga ja till och börja bygga ett annat samhälle, ett fredsrike där den störste är den minste”.

På knä inför mammon
I boken I Mammons tid försöker Corbelius återupprätta en aktivistisk och samhällstillvänd kristendom med rötter i den sydamerikanska befrielseteologin. Han beskriver kortfattat grundtankarna hos befrielseteologins förgrundsgestalt, peruanen Gustavo Gutiérrez (f. 1928). I sin bok A Theory of Liberation (1971) menade han att teologins viktigaste uppgift är att identifiera förtrycket människor lever under och ge redskapen till befrielse från det. Konkret bildades basförsamlingar på gräsrotsnivå där de förtryckta på egen hand förde sin kamp för bättre sociala och ekonomiska förhållanden och för att återfå kontrollen över sina liv och öden.
Om den brasilianske biskopen och tillika befrielseteologen Dom Helder Camara (1909–1999) berättar Corbelius en episod från en teologisk konferens i Philadelphia år 1975, där teologen till avmätta applåder yttrade orden: ”Jag kommer från en fattig kontinent. Vi är fattiga bland annat på grund av att de multinationella företagen suger ut våra länder. Hjälp oss att kritisera er regering som stöder dessa företag.”
Enligt Corbelius är en aktivistisk kristendom lika aktuell idag som på 1970-talet. Det vi behöver befria oss från idag är enligt författaren Mammon. Mammon är arameiska och betyder ”rikedom” eller ”egendom” och redan kyrkofadern Thomas av Aquino (1225–1274) satte likhetstecken mellan Mammon och ”pengarnas Gud”. Det system vi byggt upp med produktion och konsumtion, med vinst och egenintresse i högsätet är (om jag drar ut konsekvenserna av författarens resonemang) inget annat än ett institutionaliserat knäböjande för Mammon.
En av de detaljer i Mammons väsen Corbelius ägnar närmare intresse är varumärkenas viktiga roll. Han menar att de tagit över uppgiften att ge den moderna människan mål och mening i sina liv – genom bl.a. massiv livsstilsreklam. Varumärkena är inte heliga i sig själva men de pekar mot en högre Gud: Mammon.
Vad skall man då göra åt saken. Hur göra för att motverka Mammon i våra liv och i världen?
Corbelius avslutar sin bok med att ge sju förslag för den kristne aktivisten: 1. Be för livet. 2. Konsumera kritiskt. 3. Ta vara på vilodagen (låt den bli en konsumtionsfri dag befriad från marknadens tyranni). 4. Fasta och bli delaktig i världen (fastan handlar om att inse sitt beroende av Gud och medmänniskor). 5. Ge av ditt överflöd (tiondet lyfts fram som positivt – minskar konsumtionsutrymmet). 6. Bekänn och förändra (Erkänn att om vi tar orden ”Älska din nästa som dig själv” på allvar är det nödvändigt att t.ex. hjälpa hemlösa och flyktingar. Dessutom skall orsakerna till missförhållandena undersökas). 7. Engagera dig (Handla rättvisemärkt, gå med i fredsnätverk eller plogbillsrörelsen).
kristen vänster idag
Jag uppskattar mycket att Klas Corbelius tar upp en aktivistisk tråd i den kristna väven. Det är roligt att läsa en bok där personer som Gustavo Gutiérrez och svenske Per Frostin (som med sin bok Bön och revolution, 1979, introducerade befrielseteologin på svenska) ses som delaktiga i en levande tradition.
Åren efter 1980 präglades ju annars av den evangeliska kyrkans framgångar och grupper som Livets Ord (där ekonomisk framgång var ett tecken på Guds kärlek) tog hand om spelet om själarna, medan befrielseteologin hamnade i skuggan. Delar av befrielseteologin har dock funnits kvar inom t.ex. Svenska kyrkan, bland annnat var ju K.G. Hammar (ärkebiskop 1997–2006) känd för sitt samhällsengagemang och talade varmt för en avskrivning av de fattiga ländernas skulder, för flyktingamnesti och för en human kriminalvård – så helt främmande är verkligen inte författarens åsikter i I Mammons tid.
Corbelius bok förtjänar att läsas av dem som undrar hur ung svensk kristen vänster kan formuleras idag (ja, jag säger idag trots att boken nu har fem år på nacken). Och boken är lättillgänglig, engagerad och välskriven. En sak jag undrar över är förstås varför Corbelius inte an-ger politisk aktivism inom politiska partier som en möjlig väg att vara aktiv kristen. Boken anger till stora delar en inomkyrklig ansats – men det kanske är naturligt när det är religionen som är i centrum?


Klas Corbelius: I Mammons tid. Eget förlag, 2005.

Corbelius råd till den kristne aktivisten

1. Be för livet.

2. Konsumera kritiskt.

3. Ta vara på vilodagen.

4. Fasta och bli delaktig i världen.

5. Ge av ditt överflöd. 6. Bekänn och förändra.

7. Engagera dig.

Peter Björkman

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.