Finlands riksdag har godkänt ett stödpaket till Grekland i form av ett lån på 1,6 miljarder euro. Det är en del av det så kallade räddningspaket som euroländerna har kommit överens om i Bryssel.

Paketet drevs förra veckan igenom i riksdagen med rösterna 108 – 63 och föregicks av en ovanligt dramatisk diskussion i riksdagen. Det har knappast undgått någon att Socialdemokraterna har väckt uppmärksamhet med sitt absoluta nej till paketet i den form som det drevs igenom. Mindre spaltmillimetrar har förärats Vänsterförbundet, som fördömde lånet  före Sdp.
Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki säger att man inte kategoriskt motsätter sig att Grekland får hjälp, men att stödets art och preciseringar inte kan godkännas, av två huvudorsaker.
– För det första är lånets villkor för det grekiska folket helt orimliga. I praktiken kräver man att hela den offentliga ekonomin sätts på sparkur och det drabbar i första hand dem som redan nu har det sämst ställt. Grekland har redan euroområdets lägsta löner och pensioner, vilket gör de här villkoren än mer orimliga.
För det andra menar Arhinmäki att lånet ingalunda är ett lån som gagnar det grekiska folket eller den grekiska ekonomin, utan i första hand utländska banker. Främst tyska och franska banker har köpt upp grekiska statsobligationer och smidit pengar på vinsterna, och nu då den grekiska ekonomin kraschat, vill man socialisera förlusterna. Läs mer om detta i Joel Backströms kolumn på sidan 9 i detta nummer av Ny Tid.
Arhinmäki säger att hela affären är ett hastverk som av regeringspartierna har manglats igenom i riksdagen.
– Varken (Jyrki) Katainen eller (Matti) Vanhanen har visat något intresse för att påverka de verkliga orsakerna till problemen. Det här följer helt samma mönster som efter den amerikanska finanskraschen. Då manglade man också igenom ett stödpaket som främst gagnade dem som hade orsakat problemen, utan att man lärde sig något eller skapade regler som skulle förhindra att något liknande händer igen. Nu kör man igenom ett liknande paket för Grekland, och inte heller den här gången ser det ut som om man skulle ha lärt sig någonting.
Paavo Arhinmäki menar att det här skulle ha varit ett ypperligt tillfälle att ta tag i den rövarkapitalism som har fått ödesdigra följder hela världen över, genom att man i stället för att nu pumpa pengar till de banker som på konstgjord väg har gett Grekland en viss frist, skulle ha angripit finansspekulanternas inblandning i staters ekonomi. Enligt Arhinmäki borde man i samband med stödpaketet ha riktat resurser till att övervaka bankernas agerande och det internationella pengaflödet genom olika skatteparadis, som gjort den nuvarande situationen möjlig. Inga sådana krav har ställts eller åtgärder har vidtagits, i stället är det än en gång skattebetalarna som får städa upp efter finansbranschen.
Fullständigt struntprat, det är allt ovanstående, åtminstone om man får tro herrarna Katainen och Vanhanen som beskyller oppositionen för populism och lögner. Statsministern har beskyllt socialdemokraternas före detta ordförande Eero Heinäluoma för att ha ”sänkt sig till samma populistiska nivå som Arhinmäki och Timo Soini”. Arhinmäki själv ser i regeringspartiernas känslofyllda uttalanden tecken på skrämselhicka.
– Det att man på det här sättet har gått ut med en bredsida mot oppositionen tyder bara på att man också inom Samlingspartiet och Centern inser att allting inte har gått rätt till och att viktiga spelregler har ignorerats. Därför har de nu tagit till offensiven, eftersom de anser att det är det bästa försvaret.

Janne Wass