Tiotusentals människor från hela världen samlades i Bolivia förra månaden för att delta i en alternativ klimatkonferens – ett slags svar på misslyckandet i Köpenhamn. Under invigningstalet påstod Bolivias president Evo Morales att gödkycklingar får kvinnliga hormoner och att män som äter dem drabbas av ”avvikelser i sin manlighet”, alltså homosexualitet. Det var förmodligen menat som något slags skämt och delar av publiken skrattade åt det. Men när nyheten kablades ut över världen blev Morales både utskälld och utskrattad. Hur kan en president göra så plumpa uttalanden?

Till att börja med är Morales inte en statsman. Han är kokaodlaren som blev president efter många års kamp underifrån. Morales är van att organisera vägblockader och protestmarscher, men han vet inte vilka åsikter en president kan vädra offentligt. Till exempel har han tvingats be både Chile och Argentina om ursäkt efter att ha lagt sig i grannländernas inrikespolitik när han talat inför sina anhängare.
Trots att Bolivia idag styrs av en vänsterregering är det ett av de mest värdekonservativa länderna i Latinamerika. Katolska kyrkan och de evangeliska frikyrkorna har stort inflytande över samhällsdebatten och de anser att homosexualitet är en sjukdom som kan och bör botas.
Morales fostrades politiskt i landets radikala folkrörelser. Dessa må vara anti-imperialistiska och antikapitalistiska, men de har ingen förståelse för frågor om sexuellt likaberättigande. Tvärtom, för många är homosexualitet något konstigt, onaturligt och rent av löjeväckande. En boliviansk kvinnokämpe berättade för mig att det var det progressiva regeringspartiets jordbrukskvinnor som såg till att skriva in att äktenskap ska vara förbehållet heterosexuella i landets nya grundlag. Kvinnorna tillhörde religiösa frikyrkor och ville inte att ”sjuklingarna” skulle kunna gifta sig.
På debattforum i Bolivia ondgjorde sig medelklassen över ”indianen” Morales påståenden om gödkycklingar. Men det var inte homofobin som upprörde känslorna – ingen av Morales belackare i Bolivia har någonsin lagt två strån i kors i kampen för homosexuellas rättigheter – utan det löjliga antagandet att sexuell läggning skulle bero på kosten. Kritiken mot Morales fick förmodligen Bolivias homosexuella att sucka lika djupt som presidentens homofoba skämt.
Det kommer nog att dröja innan Morales vågar äta kyckling off-entligt igen. Och hans rådgivare kommer att noga gå igenom hans tal för att undvika en ny fadäs. Möjligen borde de även kontrollera sina fakta. I Europa, USA och många andra länder är det förbjudet att ge kycklingar hormoner sedan lång tid tillbaka.