Socialcentret Satama i Helsingfors och de där boende romerna från Rumänien kan pusta ut en tid framöver efter ungdomsnämndens möte förra veckan. Nämnden valde att bordlägga ärenden om Satamas framtid till nästa möte.

Den officiella förklaringen lyder att man i stället för att riva upp hyreskontraktet med föreningen Vapaa katto, som hyr tomten, överväger att säga upp kontraktet enligt normal praxis, och att man nu vill ge nämndemedlemmarna tid att fundera på förslaget. En annan faktor som kan ha inverkat på bordläggningen är att förhandsspekulationerna om att en knapp majoritet skulle förkasta förslaget helt och hållet, så bordläggningen kan också ses som ett sista försök av dem som vill se romerna försvinna från Satama att rädda situationen. Det har bland annat De grönas Emma Kari som är ordförande i nämnden antytt i sina uttalanden.
I samband med ungdomsnämndens möte hölls en demonstration där bland annat den sociologistuderande politiska aktivisten Niklas Piiparinen deltog.
– Jag är här för att visa att det finns invånare i Helsingfors som motsätter sig det diskriminerande förslag som Pajunen och arbetsgruppen lägger fram.
Piiparinen är irriterad över att den demokratiska processen inte har beaktats då förslaget lagts fram. Enligt honom har stadsdirektör Jussi Pajunen skapat en arbetsgrupp som helt enkelt har haft som mål att få bort romerna ur stadsbilden.
– Det är ju det som det handlar om, inte har det här förslaget något med Satama att göra.
Johanna Warius är aktiv inom organisationen Fri rörlighet och hon säger sig vara orolig för hur stadsbilden håller på att utvecklas.
– Vi har i vår stad inte tillräckligt med okommersiella utrymmen där folk får vara fritt, så jag tycker att det är min plikt att visa mitt stöd för alternativa autonoma utrymmen i stil med Satama.
Också Warius menar att Satama har blivit offer för Pajunen & consortes politik gentemot de rumänska romerna.
– Men det är ju dessutom en dålig strategi från deras sida att vräka romerna, för inte försvinner de ju någonstans. Om de blir utkastade från Satama, måste staden ändå hitta någonstans åt dem att bo. Jag tycker att det är skam för staden att romerna behandlas på den här sättet och blir illamående då jag tänker på vilken människosyn och världsbild Pajunen och hans gäng måste ha.

Janne Wass

Lämna en kommentar