Medborgarkommitté stöder Wikileaks

av Fredrik Sonck

Finland bör erbjuda Julian Assange politisk asyl. Det anser en grupp demokratiaktivister som grundar en medborgarkommitté för att stöda honom, Wikileaks och offentlighetsprincipen.

Initiativtagare är professor Heikki Patomäki som utvecklat sin syn på behovet av att stå upp för offentlighetsprincipen i en insändare, bland annat publicerad i Helsingin Sanomat.

– Den grundläggande förutsättningen för både yttrandefriheten och offentlighetsprincipen är att medborgarna vet vad myndigheterna gör och varför. Därför måste alla relevanta handlingar vara offentliga, skrev Patomäki.

I insändaren medger han att det är möjligt att på moraliska grunder motivera vissa undantag från offentlighetsprincipen, men anser att dessa undantag måste definieras på ett snävt och specifikt sätt.

– Sekretess kan endast försvaras om den när som helst kan ifrågasättas av medborgare eller deras representanter. Dessutom måste de som kategoriserar något som ”konfidentiellt” eller ”hemligt” vara juridiskt ansvariga för sina handlingar. Omotiverad sekretess måste vara straffbar.

I det konkreta fallet Wikileaks riktar Patomäki kritik mot USA:s aggressiva hetsjakt mot organisationen och dess talesperson Julian Assange. Men till skillnad från ryska tsarer, som skickade oliktänkande till Sibirien, måste ledarna i liberal-demokratiska stater, åtminstone offentligt, respektera rättsstatens principer, skriver Patomäki. Han skriver också att stater som Schweiz och Ecuador utsatts för påtryckningar av USA om att inte bevilja politisk asyl för Assange. Också de svenska myndigheternas neutralitet i samband med de aktuella våldtäcktsanklagelserna mot Assange ifrågasätts. Nu är det läge för Finland att visa framfötterna:

– Det bästa sättet att stödja den demokratiska offentlighetsprincipen, både i Europa och i hela världen, är att erbjuda Assange asyl … Finland är inte allierad med USA, via Nato eller på annat sätt.

Medborgarkommitté

Detta är anledningen till att en medborgarkommitté till stöd för ”en global offentlighetsprincip och Wikileaks” ska grundas lördagen den andra april.  Det grundande mötet, sammankallat av Patomäki och internetandelslaget Katto-Meny, hålls under Finlands socialforum på Arbis i Helsingfors klockan 16–17.30. Det berättar kontaktpersonen Mikael Böök för Ny Tid (se även debattartikeln nedan).

– Demokratin har genomgående inneburit kamp för offentlighetsprincipen mot självhärskares och oligarkers hemlighetsmakeri. Offentlighetsprincipen innebär att alla regeringshandlingar är offentliga. Samhällets och politikens öppenhet bygger på denna princip. Österbottningen Anders Chydenius lyckades få principen godkänd i Sveriges riksdag år 1766, alltså innan USA:s konstitution 1791 fick sitt berömda första tillägg om åsikts- och yttrandefrihet, skriver Böök i ett mejl till redaktionen.

Han framhåller att Wikileaks, som grundades 2006, på ett närmast genialt sätt förmått utnyttja internets möjligheter att skapa en universell bastion mot ekonomisk-politiskt hemlighetsmakeri och internationellt ränkspel. I och med Wikileaks har världen tagit ett steg på vägen mot en global offentlighet och demokrati.

– Nu gäller det att vårda och odla Wikileaks som en vacker och exotisk växt. Låt oss grunda en medborgarkommitté för att undersöka och förklara hur vi finländare bäst kan stöda öppenheten och Wikileaks.

Fredrik Sonck

Läs mera om initiativet och diskutera på sidan http://julkisuusperiaate.kaapeli.fi. Kontaktperson: Mikael Böök, [email protected], tfn. 0445511324. Ny Tids referat av Patomäkis insändare grundar sig på den text som återfinns på http://julkisuusperiaate.kaapeli.fi/?page_id=2.

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.