Astras nya chefredaktör Nina Nyman kämpar för att feminismen inte ska reduceras till en ensaksfråga. Nyss hemkommen från Sverige, har hon inspirerats av feministernas politiska framgångar – men i Finland är det första målet att göra debatten synligare.

Det har varit en fantastisk vår att vara feminist i Sverige, säger tidskriften Astras nya chefredaktör Nina Nyman. Nyman som precis flyttat tillbaka till Finland från Malmö, syftar delvis på det genomslag som nykomlingen på den svenska politiska kartan, partiet Feministiskt Initiativ (FI), fått men påpekar att inget enskilt parti har monopol på den feministiska kampen.

– Jag tror den uppmärksamhet som FI fått också gynnat andra feministiska aktörer och obunden gräsrotsverksamhet. Malmö är en politiskt väldigt aktiv stad med flera mindre organisationer och många enskilda engagerade individer. Det är egentligen inte partipolitiken jag främst syftar på då jag säger att det varit en fantastisk vår för feministisk verksamhet.

Nyman säger att skillnaderna mellan feministisk verksamhet i Finland och Sverige främst handlar om synlighet.

– Det finns väldigt många aktiva feminister i Finland, men det är svårare att sprida information om vad de gör, där tror jag den största skillnaden ligger. I Finland verkar det finnas något slags outtalad konsensus om att det här är en avklarad fråga, som inte längre behöver diskuteras. I Sverige där informationsspridningen fungerat bättre är folk mer medvetna om de missförhållanden som fortfarande finns och måste rättas till.

Övergår till tematidning

Nyman berättar att Astra under hennes ledarskap kommer att återgå till att vara en tematidning, med nya övergripande teman för varje nummer. Första numret kommer att handla om vård.

– Målsättningen är att visa hur feminism kan användas som ett verktyg för att närma sig och analysera många olika frågor. Alla feminister är individer med olika kunskapsområden och intressen, och vi har massor att lära av varandra. Jag som själv varit feminist under en lång tid har flera gånger fått se över och revidera mina egna åsikter tack vare den kunskap jag fått inhämta av andra feminister. Det bästa med feminister är att vi är villiga att lära oss av varandra. Jag vill att Astra ska vara ett forum där olika typer av feminism kan mötas och påverka varandra, det är så som rörelsen fungerar bäst.

Man talar ofta om vågor inom feminismen, och därifrån är steget kort till att göra olika slag av feminism till en generationsfråga. Nyman tycker att det här är en överdriven förenkling.

– Frågor eller verktyg som känns nya för mig brukar ofta, då jag läser in mig mer visa sig ha existerat längre än vad jag trott. Det finns inga klara paradigmskiften inom feminismen, snarare kunskap som sipprar igenom och ackumuleras hela tiden.

Feminism på uppgång i Norden

Nyman säger att hon ser optimistiskt på feminismens utveckling i Finland och det övriga Norden.

– Jag tror feminismen är på uppgång. Jämställdhet tas mer på allvar, och det finns väldigt många aktiva människor. Jag ser på den framtida utvecklingen i Finland med stort intresse och stora förhoppningar. Det blir spännande att se om utvecklingen i Finland utmynnar i ett parti, men om det kommer att hända eller inte vågar jag inte uttala mig om. Jag vet inte om partipolitik är det största intresset för feminister i Finland just nu. Om det går bra för FI hoppas jag andra länder tar efter, eller att konkurrensen om väljare som brinner för feministiska frågor ska tvinga andra partier att profilera sig klarare.

I Finland har debatten kring den jämställda äktenskapslagen gått het under det senaste året, och Nyman säger att frågan är en av de viktiga konkreta jämställdhetsfrågor där Finland fortfarande ligger efter Sverige. Men på frågan om vilka sakfrågor hon själv ser som viktigast svarar hon ändå så här:

– Jag vill helst inte nämna någon specifik enskild fråga som jag ser som viktigast för jämställdhetsutvecklingen i Finland eftersom jag tycker feminism och jämställdhet ofta görs till ensaksfrågor i den politiska debatten. Själv tycker jag det är viktigt att visa att feminism är ett analysverktyg som fungerar i alla situationer, och det är det jag vill visa med Astras temanummer. Också frågor som vid första anblicken kan verka som om de har med något helt annat att göra kan analyseras genom jämställdhetsglasögon. Jag vill visa att feminismen har något att erbjuda i alla lägen.

Text & foto Otto Ekman 


2 kommentarer

Mikko Ahola 18 augusti, 2014 - 20:15

Feminismen är en viktigt form av nationalism i Sverige. Svenskar vill dra linjen mellan ”oss” och ”dom andra”, och de gör det genoma att tänka att svenskar är ”de enda riktiga människor”, eftersom de är feminister, och andra etniska grupper och utlänningar är ”barabarer” som förtrycker kvinnor. Svensa är ”rena” och utlänningar människohandlare osv.

Feminismen är ett sätt att omedvetet dra linjen mellan ”oss” och ”de andra”, dvs. invandrare.

Reply
Den succén får gärna fortsätta – AVFM Sverige 18 april, 2015 - 17:18

[…] Post att “2014 var ett fantastiskt år för feminismen.” (Även i Sverige skrivs artiklar om en “ny vår/våg” övers anm), men naturligtvis, precis som oftast när det gäller feministisk propaganda, så är […]

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.