Eichmann och Cromwell

av Nora Hämäläinen

Nora Hämäläinen är filosof

Bland alla böcker som har skrivits om Holocaust finns det en som har lämnat ett särskilt viktigt spår i moralfilosofin: Hanna Arendts Den banala ondskan – Eichmann i Jerusalem. Boken består av Arendts rapport från rättegången mot Adolf Eichmann, nazist och fantasilös byråkrat som 1961 ställdes inför rätta i Jerusalem, efter att ha levt under annat namn i Argentina i många år.

Spåret är just tanken om en banal byråkratisk typ av ondska.  Eichmanns ondska består nämligen inte i något som vi känner igen som ondskefullhet eller illvilja, utan är en dimension av det som också kunde beskrivas som hans främsta dygd: en extrem pliktkänsla, en hängivenhet i genomförandet av order.

Arendt beskriver Eichmann som en fantasilös och fåfäng person med ett fattigt språk (han talar i floskler) och en fullständig oförmåga att sätta in sig i andra människors situation. Den här bilden av ”den onda” som fantasilös är en central ingrediens i senare diskussioner om konstens och särskilt skönlitteraturens moraliska betydelse. Hos Martha Nussbaum, som har varit en flitig populariserare av filosofiska frågor kring moral och litteratur, kan man säga att just tanken om fantasi och fantasilöshet har en nyckelroll. Hon tänker sig att litteraturens moraliska betydelse ligger i att både träna upp vår föreställningsförmåga och medkänsla, och samtidigt ge uttryck för ett empatiskt och inlevelsefullt sätt att se på världen.

Men för att Eichmanns ondska ska förverkligas krävs ytterligare något som Arendt också skriver om: en samhällsomfattande moralisk kollaps, en situation där normal, grundläggande medmänsklighet sätts ur spel. En central del av Eichmanns försvar är att ingen ifrågasatte det riktiga i hans administration av ”judefrågan”. Judiska ledare kom till honom för att förhandla om undantag för individer eller grupper, men ingen utmanade honom moraliskt. Han bara skötte ett uppdrag som det hursomhelst fanns en konsensus kring!

Vi har alltså en moralisk kollaps och en ondskans lakej. Båda utmanar oss att fundera: skulle en likadan kollaps vara möjlig i framtiden och i vilken mån skulle vi själva i så fall vara lakejer. Det här är frågor som Holocaustlitteraturen överlag har uppmanat oss att ställa. Men båda de här frågorna, mot bakgrund av förintelsen, ger oss också en viss typ av lättköpt absolution: vi lever inte i en situation av kollaps och vi är inte lakejer. Vi har ju medkänsla, vi har fantasi, och vi tänker själva. Vi skulle aldrig i första hand lyda order.

Det här ger oss en alltför lätt utväg ur frågan om vad det innebär att medverka i det onda, vad en moralisk kollaps är och vad det innebär att vara lakej. Därför vill jag komplicera bilden med en helt annan typ av karaktär som kan utmana oss på ett annat sätt.

Hilary Mantels Thomas Cromwell, bekant från storsäljaren och Bookerprisvinnaren Woolf Hall, är till skillnad från Arendts Eichmann en fiktion. Där Arendt rapporterar sin tolkning av en verklig Eichmann, skapar Mantel en fiktiv person baserad på en historisk förlaga.  Som teoretiska möjligheter har båda ändå samma sorts giltighet: de är trovärdiga idéer om vad en person som gör mycket ont kan vara. Där Eichman tjänar sin führer, tjänar Cromwell sin kung Henrik VIII, i en synnerligen blodig period i Englands historia. Han hjälper kungen att avskaffa klosterväsendet och roffa åt sig kyrkans egendom, han hjälper honom (politiskt, rättsligt, diplomatiskt) att dumpa sin hustru Katarina av Aragonien, gifta sig med sin älskarinna Anne Boleyn, skiljas även från henne samt få henne avrättad. Allt detta mot en fond där religiöst förtryck, tortyr och våld är normaltillstånd.

Kännetecknande för denna Cromwell är hans enorma intelligens och hans osvikliga förmåga att använda den för att uppnå nästan vilka mål som helst. Han är omutligt lojal mot kardinalen Thomas Wolsey, som han tjänar hos tills Wolsey råkar i onåd hos kungen och mer eller mindre jagas till döds. Han iakttar sin omgivning och förstår sig på människor. Han är en kärleksfull make och far, och en god mästare och lärare för de unga människor som så småningom ingår i hans hushåll. Han är respektfull mot kvinnor och behandlar dem som jämlikar. Han är bildad, nyfiken, närvarande, nytänkande: som person på alla sätt motsatsen till Arendts Eichmann. Men han är också en ondskans lakej.

Han väljer sin mästare och tjänar honom med hela styrkan av sin överlägsna förmåga. Man kunde säga att det inte är trots sin intelligens som han gör ont, utan på grund av den. Han förstår det politiska spelet i minsta detalj, och spelar det länge bättre än någon annan. Hans ondska kommer i viss bemärkelse lika lite från honom själv som Eichmanns kommer från Eichmann: båda spelar sina olika effektiva och väl anpassade roller mot en fond av samhällelig ondska, kollektivets oförmåga att behandla varje människa som fullvärdig och likvärdig.

På ett visst sätt är Mantels Cromwell en mycket viktigare och mer krävande referens än Eichmann, för han är så mycket av det vi vill vara och värdesätter. Där Eichmann väcker en förbryllad avsmak, är det svårt att inte beundra Cromwell. Han är sinnebilden av hur man både kan vara älskvärd och samtidigt en ondskans lakej. Han agerar också i ett sammanhang som inte kan förstås i termer av en plötslig moralisk kollaps (såsom nazismen), som skulle ”förklara” den kollektiva ondskan genom att göra den exceptionell.  På det sättet är hans situation mycket mer lik vår.

Också vi är – trots vår intelligens, empati och inlevelse – oförmögna att behandla varje människa som fullvärdig och likvärdig. Till exempel kräver vi att en person som från ett land utanför EU kommer för att arbeta i Finland bör ha en viss inkomst för få ta med sig sin familj. För att ta hit partner och tre barn bör man tjäna 2900 euro netto, vilket till exempel för utbildad vårdpersonal betyder att man får lämna familjen ”hemma”. (Hur många av oss finska heltidsarbetande trebarnsföräldrar kommer upp till en sådan nettoinkomst?) Vi tar gärna emot arbetsinsatsen, så länge det inte kommer en hel människa med.  Det behövs ingen moralisk kollaps eller exceptionell banalitet för att vi kollektivt ska tycka att man måste göra skillnad mellan folk och folk. Jag tror inte heller att de som står för den här typen av regler är fantasilösa byråkratsjälar som Eichmann: de är vanliga människor som spelar sin roll, efter förmåga.

Nora Hämäläinen

1 kommentar

Ernst Mecke 20 april, 2015 - 23:03

I certainly like Nora Hämäläinen’s effort to get clearer ideas about the phenomenon of Evil. But I should have wished that she had used a few scientific results which are certainly not unimportant for the topic.
As the most important of here-relevant results one should, I think, point to Milgram’s experiment (can be googled): the experiment has been repeated on very many subjects (also on citizens of different nations, on men as well as women), and the outcome has consistently been that about two thirds of the tested adults could be brought to torture some unknown other person to death by means of simple persuasion from the side of a seeming authority. Previous estimates by psychologists and psychiatrists about the probable outcome were ALL too optimistic BY FAR (somewhere around 5 % or – mostly – less).
As to the (fictitious) figure of Cromwell it could be helpful to go into more detail about the general habits of the time. Who in our society has any more a clear idea what it means ”to break somebody on the wheel”? I also read somewhere that in the 18th century it was a public entertainment in France to burn living cats – with seats in the front row reserved for the magistrate of the town. And about the burning of witches and heretics we know anyway. All of course with the blessing of the church. – Thus, what would anybody expect Cromwell to do in such an environment? To deviate too much from the mainstream might have invited intrigues, so that his only possible choice would have been to organize around himself some happy family life (while NOT letting too many people know about it) but otherwise just live up to the expectations of his superiors. – According to some (possibly fictitious) descriptions ”a traitor’s death” consisted of being hanged by the neck until one was considered to be half dead. After that the noose was loosed, the abdominal wall cut open and the guts ripped out. All meant to strike terror into the onlookers, especially those whose doings were of some importance to the king.
Specifically about Eichmann, I think I remember from Hanna Arendt’s book this scene: Reinhard Heydrich had called the Wannsee conference because he was worried that the higher ranking civil servants (whose cooperation was essential for such a big and complicated undertaking) might be unwilling to fully support the ”Endlösung”, and also Eichmann (whose function was something like writing the protocol) seemed still to have some reservations. But, Heydrich’s worries were unfounded. Of all those white-collared and very honourable administrators there did not come any moral objections; just a very few were pointing to some possible legal complications, but the general consensus was that of course one should do one’s best to find ways to realize the proposed project. After which also Adolf Eichmann was not any longer bothered by moral qualms.
I am now not ready yet, want instead to go into a much more recent example: we will remember the events of 11. September 2001 in Manhattan. There is an official version about this event (which has since been used to push the guilt for the death of nearly 3000 people on a group of Arab terrorists, and also to justify wars which, according to a recent estimate, have up to now been costing something like 1,3 mio lives). And to me, who still remembers his school physics (plus some little physics training during the beginning of my biology study), the official report about the event is incompatible with the laws of physics. Nor am I alone with this opinion: there is at least one ex-minister who has written a book about his doubts, there are professors who were writing books, also journalists (among them Mikael Böök), Prof. Steven Jones got 7 researchers to put their names under an article which arrived at the conclusion that particles found in dust samples from Manhattan were most probably traces of nano thermite (something which you will most certainly not find in dust samples from Helsinki). Readers of Hbl may remember that Janne Strang was twice putting his doubts to print (and honour to Hbl for not firing him for that!). As to myself, anybody who thinks my opinion wrong is most warmly invited to meet me in front of an audience of her/his choice (under condition that I am allowed to speak English or German).
But if you look at our mainstream media (and I do also have impressions about the German ”respectable” media, including those who cultivate an supposedly ”critical” line), anybody who is doubting the official report is presented as somebody who is (more or less) ”mentally rubbed”.
Thus, if you look at our journalists, what is so special about Adolf Eichmann? If all those honourable people are obviously agreeing, well, who is such a lone individual to disagree?
Many years ago I was writing a longish paper about mechanisms of opinion making, titled ”Doublethink, Rat Think, Monkey Think”. I may have still something like 3 copies of it. But anyway NObody was interested (not either Ny Tid). But, as indicated, that was more than 10 years ago …

Reply

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.