Förlagsspekulationer

av Lasse Garoff

Lasse Garoff

Den senaste utvecklingen i den finlandssvenska förlagsbranschen är en pangnyhet. Moomin Characters börjar ge ut sina egna böcker och grundar för det ändamålet ett nytt förlag som heter Förlaget, som Moomin Characters äger till 90 procent. En hel drös av Schildts & Söderströms (Sets) författare övergår till det nya bolaget, samt Sets tidigare förlagsredaktörer Tapani Ritamäki och Sara Ehnholm Hielm.

Utvecklingen de senaste åren har varit turbulent. Sets bildades i februari 2012 genom en fusion av Schildts Förlags Ab och Söderström & Co. Fusionen betraktades med en viss skepsis då den skapade en monopolliknande situation på det litterära fältet i Svenskfinland, men tanken var att ett starkt förlag, istället för två svaga, bättre skulle trygga förutsättningarna för den svenskspråkiga litterära utgivningen. Dessa förhoppningar fick sig en ordentlig törn i november 2014 då Sets ägare med Konstsamfundet i spetsen krävde hårda nedskärningar i bolaget. Ägarnas förväntning var att bolaget senast 2017 skulle göra ett nollresultat, och det kravet skapade chockartade reaktioner då finlandssvensk skönlitteratur i ett historiskt perspektiv bör betraktas som en förlustbransch. Förväntningen var inte principiellt omöjlig, intäkterna från läromedelsutgivningen kunde fortfarande bekosta utgivningen av mindre lönsam skönlitteratur. Men det anmärkningsvärda var att många av Sets högt profilerade författare gick ut i offentligheten och riktade hård kritik mot Konstsamfundet och speciellt vd Kaj-Gustaf Berghs marknadsivrande uttalanden.

Sets inledde samarbetsförhandlingar och resultatet var att personalen minskade med två anställda plus ytterligare 3,5 tjänster fram till 2017, av totalt 37 anställda. Författarnas missnöje i offentligheten verkade inte få några konkreta följder.

Den 25 mars i år tog Anna Friman över som litterär chef på Sets, och ersatte Tapani Ritamäki som petades ner till en post som vanlig redaktör. Bytet sades ha skett i samförstånd – posten som litterär chef omformades till att handla mer om administration, och det är tänkbart att Ritamäki inte ville stanna kvar på en post som antog en närmast administrativ funktion. Man kan anta att minskningen i personalen drabbade de administrativa tjänsterna först, och att ansvaret för pappersarbetet skyfflades över på den litterära chefen, men det är ren spekulation. Hur som helst antydde bytet ett missförtroende för Sets personalpolitik, även om denna politik påtvingats av ägarna.

Nu har Moomin Characters tagit initiativet att ruska om förlagsbranschen, och Förlaget ska redan från och med 2016 ge ut Tove Janssons böcker och en hel hop andra författare därtill – i skrivande stund närmare fyrtio stycken, men det är ännu för tidigt att veta vem som fortsätter var. Men att så många av Sets författare byter förlag är svårt att se som någonting annat än ett missförtroendevotum. Ett alternativ har uppstått och författarna röstar med fötterna.

Många av författarna som nu väljer att gå över till Förlaget gavs innan fusionen ut av Söderströms. Men det skulle vara spännande att veta vilken roll redaktörerna Ritamäki och Ehnholm Hielm hade då överenskommelsen nåddes?

Vad det ser ut som nu är att förlagsfusionen misslyckades, att Söderströms och Schildts aldrig lyckades konsolideras i en fungerande organisation, och att krafterna bakom Söderströms nu har valt att grunda sitt förlag på nytt, uppbackade av Moomin Characters, som för tillfället framstår som en välvillig mecenat på ett litterärt fält där likgiltiga fondpampar låtit knapphet och snålhet råda.

Stämningen nu är entusiastisk, men de slutliga följderna kan man bara spekulera om. Men det har vi ju gjort hittills, så varför inte fortsätta. De författare som stannar kvar på Sets kan uppleva utmarschen som en positiv sak, då de kanske får ta del av en större andel av förlagets marknadsföringsbudget.

Författarnas utmarsch har säkert stora följder för Sets försäljningssiffror, men knappast oöverkomliga. De storsäljande författarna har ofta kontrakt med andra förlag som publicerar deras böcker i översättning eller utomlands. Däremot är det säkert obehagligt att mista Tove Janssons böcker. I tid då bokbranschen står inför stora omvälvningar har Muminböckerna varit en jämn och trygg intäkt. Därtill fanns den unika marknadsföringsfördelen att associeras med Finlands största och mest ikoniska författare. Nu är det slut med de stiliga Tove Jansson-tygväskorna.

För författarna som går över till Förlaget finns det också flera potentiella fördelar. Moomin Characters har ju diger erfarenhet av de internationella marknaderna, vilket måste vara en stor lockelse för finlandssvenska författare som slagits av insikten om hur liten den finlandssvenska publiken är. Å andra sidan står ju förlagsbranschen inför samma problem från Los Angeles till Tokyo. Huruvida Förlaget lyckas sälja böcker bättre än någon annan återstår att se.

Och alla ser fram emot en situation med mer konkurrens på fältet. Det är mycket drömmar och önskningar i farten, och vackert så.

Lasse Garoff

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.