Har myndigheterna bråttom att skicka ut folk ur landet?

av Felix Fortelius