Blir arkiven och museerna i kläm när data ska skyddas?

av Felix Fortelius