Det främmande huset: ”Ljubov” – en essäfilm om kärlek

av Trygve Söderling