Kanske kritiken ändå krisar en smula?

av Lasse Garoff