Avstamp och landning i livets öppenhet

av Lasse Garoff