Förtvivlan och hopp i sommar-Finland

av Siv Skogman