Klockrent om det borgerliga familjelivets villkor

av Kaneli Kabrell

I Marlen Haushofers psykologiska thriller Vi dödar Stella synas den tysta våldsamheten under en kompakt välpolerad fasad.

Den österrikiske författaren Marlen Haushofer (1920–1970) har, trots att hon under sin livstid åtnjöt viss uppskattning, för eftervärlden i stort sett fallit i glömska. Mest känd torde hon vara för sin roman Väggen (1963), som förlaget Thorén & Lindskog gav ut i förtjänstfull nyöversättning av ­Rebecca Kjellberg 2014. Kjellberg står även för den aktuella nyöversättningen av Haushofers kortroman Vi dödar Stella (1958), med tillhörande efterord. I Väggen blir en kvinna under en utflykt i Alperna fast bakom en genomskinlig vägg, och oförmögen att nå yttervärlden skapar hon sig en ny tillvaro i naturen tillsammans med en hund, en katt och en ko. Om man lite förenklat beskriver Väggen som en skildring av människans och särskilt kvinnans relation till den omgivande naturen, djuren och miljön, är det i Vi dödar Stella det borgerliga och välordnade familjelivets villkor, och dess effekter, som synas i sömmarna.

Väninnan Luise har skickat sin tonåriga dotter Stella för att bo hemma hos berättaren Anne och hennes man Richard över ett läsår. Richard inleder en relation med Stella som Anne inte låtsas lägga märke till, tills Stella kastar sig framför en lastbil och omkommer, och Anne blir kvar med skuldkänslorna. Efter begravningen, medan resten av familjen är och hälsar på farmor, sätter sig Anne ner för att skriva. Utan kapitelbyten eller en enda blankrad, i något som snarast kan ses som en blandning av bekännelse och försvarstal, återger Anne hur allt gick till. Det är bara den lilla fågelungen, som fallit ur sitt bo och ligger i trädgården och förgäves piper efter sin mamma, som ibland tycks få Anne att avbryta sin berättelse.

Våldet mellan raderna

Vi dödar Stella är en litterär psykologisk thriller som ställer frågor om ansvar, makt och moral. Berättandet är lågmält och stämningen upphöjd, olycksbådande. Handlingen utspelar sig nästan uteslutande inom hemmets fyra väggar och i det klaustrofobiska kammarspel som följer accentueras tematiken och problematiken kring förväntningarna på familjelivet, det sociala anseendet och vikten av hur fasaden framstår. Vikten av fasaden understryks också genom att Anne, ur vars perspektiv berättelsen framställs, aldrig gläntar på sina egna eller sina familjemedlemmars faktiska känslor, utan genomgående upprätthåller en sval och samlad ton. För den slarviga läsaren verkar kanske Anne och hennes familj relativt lyckliga, för den utomstående ser allt välpolerat ut. Men mellan raderna sipprar en tyst våldsamhet subtilt fram.

Det är Haushofers användning av språket och berättartekniken som gör Vi dödar Stella till en verklig pärla. Mycket lite sägs rakt ut, men i det som blir outsagt lämnas utrymme för aningar, antydningar. Det är inte Stellas död i sig, utan det som ligger outsagt kring den, som får kalla kårar att spridas längs min ryggrad.

Haushofer har framförallt lästs och uppmärksammats i feministiska sammanhang, och tematiken är i allra högsta grad närvarande även här. Talande är att titelkaraktären Stella själv aldrig får komma till tals, utan genomgående framträder endast via de blickar som riktas mot henne. Men trots att Anne till synes har mera utrymme, och får stå för berättelsens perspektiv, är frågan om hon i sin position som hemmafru på 1950-talet egentligen har speciellt mycket mera svängrum? Symptomatiskt är också att hon tar på sig skulden för Stellas död, medan Richard oberört verkar ha gått vidare. Extra hjärtskärande är de effekter som händelseförloppet har på barnen i familjen, inte minst sonen. Stella kastar sig framför lastbilen för att undkomma ett system som de överlevande fortsätter leva i, och vara offer för.

Vi dödar Stella visar på sina knappa 80 sidor hur riktigt bra fiktion kan se ut. Förlaget utlovar mera nyöversättningar av Haushofer. Det ser jag fram emot.

Marlen Haushofer: Vi dödar Stella. Översättare: Rebecca Kjellberg. Thorén & Lindskog, 2021.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.