Jakobstadsglimtar

av Eric Hagström

Man kan knappast sjunga ”vintern rasat ut”, men vi lär ändå ha första maj i faggorna. Till den ändan har vi skaffat annonsörer till det sedvanliga annonsnumret, vilket vi även tänker berika med dessa i hast hoprafsade ortsglimtar. Läs och lägg annonsörerna på minnet för att sedan främst stöda dessa vid affärsbesök!
*

Den försenade våren har också gjort att årets majfest kommer att gå av stapeln på salutorget. Den festplan i Gamla Hamn, som under tidigare år använts till första majfestligheterna har alltid varit mycket våt och kall vid denna årstid. Den har dock använts under många år, varvid dessa fester liksom blivit öppningen för den nya säsongen på friluftsplatsen i fråga.

En alltför sen vår gör dock denna plats totalt omöjligt i år, man har varit tvungen att söka reda på en annan och då stannat för torget i stadens mitt. Platsen är mycket lämplig, torr och väl skyddad för den kallaste havsvinden. Samling sker, som under tidigare år vid gamla sportplanen kl. 11.30, varifrån demonstrationståget sätter sig i rörelse precis på slaget tolv för att efter några bukter längs stadens centralare gator ledas till torget, där festen omedelbart vidtar. Svensk festtalare på dagsfesten blir jordbrukaren Eric Fors från Munsala, det svenska programinslaget, som för övrigt upptar sång och deklamation kommer delvis att radieras. Svensk festtalare på kvällsfesten i Brandkårshuset blir förbundssekreterare Harri Edgren från Helsingfors. Vi hoppas att det svenska inslaget i årets gemensamma första maj-festligheter blir fulltaligt.
*
Folkdemokratiska föreningen höll månadsmöte onsdagen den 20 i Talo. Tidningens ekonom, Georg Backman, var närvarande. Kamrat Backman redogjorde för tidningens spridning, ortskorrespondens och övriga med våra tryckalster sammanhängande frågor. Man beslöt att göra allt för en ännu större spridning av vår tidning, ävenså få bättre kontakt med företrädare för arbetsplatserna, genom direkta brev från dessa. Vidare utdelades Folkets Vår och första majmärken till försäljning bland medlemmarna. Ett tjugotal sparbössor för tre mark om dagen-insamlingen delades också ut.
*
Som punkt på en alltför diger dagordning hade upptagits Föreningsgården, eller det nu mest aktuella i samband med bygget — nämligen talkoarbetet och finansieringsfrågan. För att få den planerade delen av byggnaden under vattentak till hösten är det meningen att arbetet i form av talkoinsats redan nu skall fås i full gång. Arbetet kommer därför att pågå varje kväll, också på söndagar, när ledigt folk finns att tillgå. Att sköta om de svenska talkogrupperna valdes Karlo Kivilä. Anmälan om deltagande kan alltså ske till honom. Han fick sig även anförtrott försäljningen av tegelmärken, samt inhöstningen av femtusen marks garantin, som således kan erläggas, även i smärre rater under sommarens lopp. Till sist tillönskar vi våra idébröder, vänner och annonsörer en varm, glad och trevlig första maj!

Eric Hagström
(under signaturen Hasse)

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.