Weihua Jiang och Yaya Chen verkar vid ett av universiteten i Shanghai och ägnar sig åt kvinnofrågor, även om Weihua Jiang är doktorand vid institutionen för informationsteknologi. (Några spår av sådan teknologi syns nog inte.) Detta är både storstad och kust, så de har inte stora problem.

– Shanghaikvinnorna är självständiga och kan få höga ställningar, även om männen nog är dominerande inom den äldre generationen. Det traditionella kinesiska samhället var mansdominerat, säger Weihua Jiang och fortsätter:

– Kvinnorna har vissa svårigheter att kombinera barnansvar med jobb, men det förekommer mycket mindre diskriminering än man kanske tänker sig. Här verkar många internationella bolag som inte bryr sig om skillnaden mellan kvinnor och män och kinesiska bolag följer efter. På landsbygden är arbetsutsikterna inte så bra, delvis på grund av kvinnors svagare kroppsstyrka. Det händer att kvinnor begår självmord på grund av trycket från ekonomin och mannen.


– Det största problemet är utbildningen. Nu har situationen förändrats en hel del, bl.a. tack vare radioundervisning. Kvinnor är inställda på att ta ansvar för sig själva och familjen.
Yaya Chen berättar att jämställdhetsfrågor debatteras rätt livligt, åtminstone på det akademiska planet. Akademin för samhällsvetenskaper i Shanghai ordnar konferenser m.m. för att befrämja jämställdheten. Pekinguniversitetet forskar kring kvinnotraditioner. Kvinnoförbundet har en ganska populistisk linje med telefonjouirer för kvinnor som vill tala om sina problem, om kvinnovåld o.s.v. Lesbiska spelar pjäser om sig, familjevåld, våldtäkter. Radioprogram riktar sig till kvinnor med budskapet att de ska ta ansvar för sig själva.
Ett vanligt fenomen är att män flyttar från landet till städerna och sänder pengar till hustrun och barnen som stannar på landet.
Yaya Chen anser i alla fall att man gjort stora framsteg och kommit bort från Konfucius’ hierarki.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar