I den mån man överhuvudtaget kan tala om ett medborgarsamhälle i Kina har det utvecklats längst på miljöns område.

För att försvara områden som hotas av exploatering uppstår spontana rörelser och miljömyndigheterna har insett att lokala miljögrupper kan vara till nytta och uppmuntrar deras arbete, samtidigt som man försöker hålla dem under strikt kontroll.Miljöaktivisten Wen Bo håller man inte under strikt kontroll. Han är nu 34 och har varit aktivist sedan han var 16, då han inspirerades av Greenpeace’ aktioner för att skydda valarna. Han växte upp i hamnstaden Dalian i norr, så livet i havet stod honom nära och Greenpeaces sätt att arbeta tilltalade honom. När det firades en antirökdag i skolan klättrade han upp i en skorsten på skolområdet och hängde en banderoll med texten ”Stoppa luftföroreningarna”, vilket upprörde skolans ledning. I början av 90-talet skrev han till Greenpeace’ högkvarter och erbjöd sig att starta en avdelning i Kina. Först år 2000 hade man kommit så långt och Wen hjälpte till att starta ett Greenpeace-kontor. Men under tiden hade han kommit till att det var viktigare att starta lokala grupper runtom i landet och han har kontakt med ett hundratal.
 

På resande fot
Han representerar nu organisationen Pacific Environment (PE) som har sitt högkvarter i San Francisco och som stöder miljöarbete runt Stilla havet.
När jag per e-post försöker stämma träff med Wen Bo och bifogar min ungefärliga resplan svarar han med att fråga var i Kina vi skall träffas. Jag tar det som ett skämt och utgår från att vi möts i Peking där han har sitt högkvarter. När vi sedan lyckas pussla ihop en mötestid och -plats blir det till stor del i en taxi i Peking, på väg från ett ställe till ett annat – många Pekingbor tillbringar en betydande del av sin dag i taxi. Då insåg jag att frågan om mötesorten inte var retorisk, han reser hela tiden runt i Kina och träffar olika miljögrupper.
Han berättar om Pacific Environments arbete som har tre huvudmål:
• skydda hotade arter och miljöer. Hajarna är i riskzonen till följd av kinesernas förkärlek för hajfenssoppa, Kina har ökat importen av sköldpaddor  som likaså slutar i grytan, korallreven plundras och bearbetas till turistsouvenirer. PE försöker visa konsumenterna hur deras val kan minska artrikedomen.  Vidare stöder man grupper som försöker försvara mangroveskogarna längs kusten mot hoten från turistnäringen och jordbruket.
• motarbeta vattenföroreningarna. I väst föredrar mänskor att leva längs floder, men i Kina är det större fara t.ex. att dö i cancer om man bor vid en flod. Folk tar sitt dricksvatten huvudsakligen från källor, men också det är ofta kontaminerat. PE informerar mänskor om hälsoriskerna och mobiliserar dem till kamp mot föroreningarna. PE stöder bybor som vill anlita experter på vattenföroreningar och lobbar medierna mot vattenföroreningarna. På så sätt hoppas man få regeringen att skärpa reglerna och se till att de följs.
• skydda medicinalväxter. Den kinesiska medicinen bygger på vilda växter men nu är många av dem hotade, det skördas för mycket av dem. Man borde inte döda hönan som lägger ägg. Ett exempel är ett träd, med egenskaper som kan bota bröstcancer, som bara växer i Yunnan i nordvästra Kina. Ett samföretag har grundats av kineser i USA som köper upp bark från trädet. Men när barken skalas dör trädet. Bönderna i området är fattiga och arbetar på kort sikt, de förstår inte följderna av vad de gör. Om detta sköttes väl kunde de få en bra utkomst av detta, men som det nu är tar de död på träden. Problemet är att regionens skogsförvaltning har ansvar för hanteringen av skogen, men den är delaktig i affärsverksamheten och tjänar pengar på den.
– Därför är medborgarorganisationer så viktiga. Vem annan kan se till att myndigheterna sköter sig? Det behövs organisationer som trycker på, säger Wen Bo.

Brett stöd för miljöarbetet

Samtidigt konstaterar han att den kinesiska ledningen just på miljöns område ser positivt på medborgarorganisationernas arbete.
– Man kan göra mycket utan att hamna hos polisen, vilket de som jobbar för mänskliga rättigheter, rättigheter på arbetsplatsen eller fackföreningar lätt gör. Miljöproblemen blir allt svårare och vem som helst lider av dem. Speciellt mänskor som har en hög social ansvarskänsla vill organisera miljöverksamhet, de vill inte bara lita på regeringen. Det har uppstått nätverk som omfattar många personer. De är ofta fokuserade kring floder, eftersom det är så lätt att märka föroreningarna av floder som ofta förorsakar stora skador.
– Myndigheterna är så korrumperade att en industri bara behöver muta en tjänsteman för att få rätt att släppa ut förorenande ämnen i vattnet eller i luften. Det kostar mindre än att rena dem.
Men det handlar också om okunnighet. Regeringen ser ekonomisk tillväxt som kriterium för hur den lyckats, inte hur medborgarna betjänats. Tjänstemännen uppfattar sig mera som affärsmän än som personer i allmänhetens tjänst. De räknar bara i termer av ekonomisk tillväxt och profit – utbildning, hälsa och miljö räknas inte riktigt. Ett mycket viktigt steg skulle vara att ge miljöministeriet och miljöverket mera makt, konstaterar Wen Bo.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar