Situationen i de palestinska områdena har de senaste månaderna förvärrats. Israeliska styrkor har fortsatt sina angrepp som krävt också civila offer. Också mellan de två största palestinska grupperingarna Fatah och Hamas har militära strider utkämpats.

På det diplomatiska planet har diskussionerna om tvåstatsplanen för Israel–Palestina inte gett några resultat. Senast förklarade Palestinas president Mahmoud Abbas på söndagen för USA:s utrikesminister Condoleezza Rice att Fatah motsätter sig en palestinsk stat inom ”temporära gränser”. Israels utrikesminister Tzipi Livni föreslog förra månaden att en provisorisk palestinsk stat skulle bildas bakom den mur Israel bygger tvärsigenom Västbanken.

Mellan Fatah och Hamas har segslitna förhandlingar förts om en nationell enhetsregering, bl.a. för att man inte kunnat enas om ett politiskt program för regeringen. I en rapport på söndagen förklarade nyhetsbyrån AP att ”Hamas inte accepterat internationella krav på att erkänna Israel, ta avstånd från våld och acceptera internationella fredsfördrag” och att de västliga ekonomiska sanktionerna därför inte lyfts.


Men då har man inte velat notera förändringarna i Hamas inställning. Det påpekadeYonatan Touval, en analytiker vid Economic Development Foundation i en debattartikel iInternational Herald Tribune i oktober. Stiftelsen är en tankesmedja i Tel Aviv som bl.a. studerar förutsättningarna för en långsiktig israelisk-palestinsk uppgörelse:
”Den palestinska myndigheten genomgår sin värsta kris sedan den upprättades 1994. De våldsamma sammanstötningarna mellan konkurrerande säkerhetsstyrkor hotar att eskalera i ett inbördeskrig i full skala. När Israel skurit av Gazaremsan och det utländska biståndet reducerats drastiskt håller en humanitär katastrof på att uppstå. Den pågående konflikten mellan Fatah och Hamas har väckt diskussion om att upplösa själva myndigheten.
Krisen trappades skarpt upp efter sammanbrottet i förhandlingarna om bildandet av en ny palestinsk regering, under vilka Hamas rapporteras ha varit redo att uppfylla två av de tre villkor som uppställts av ’kvartetten’ FN, EU, Ryssland och USA: att avstå från våld och att acceptera tidigare avtal med Israel.
Tyvärr har det internationella samfundet – som frös kontakterna till den palestinska myndigheten i början av 2006 – inte beaktat dessa positiva, om och gradvisa, förändringar i Hamas’ inställning. Man har i stället allt starkare insisterat på att Hamas också uppfyller det tredje villkoret genom att låta den nya regeringen erkänna Israel.
Genom att göra så verkar världen vilja följa med den palestinska myndighetens upplösning enbart för att få en försäkring i ord som /…/ i praktiken inte skulle ha nämnvärd betydelkse ens för Israel.”
Touval hänvisar till att Israel i tiden förhandlade om fredsfördrag med Egypten och Jordanien så att deras erkännande av Israel kom som ett resultat av förhandlingarna, inte före dem. Vidare är Israels krav på erkännande från Hamas’ sida ensidigt – Israel utfäster sig inte till någonting i gengäld för ett sådant erkännande. Touval anser att Israel genom att insistera på verbala utfästelser ”offrar liv och förhoppningar på en abstrakt idés altare”.
I en intervju för nyhetsbyrån Reuters förra veckan förklarade Hamas’ politiska ledareKhaled Meshal i Damaskus att Israel är en realitet, som Hamas inte bestrider, men att Hamas inte kommer att erkänna Israel formellt innan en palestinsk stat upprättats som omfattar Västbanken, östra Jerusalem och Gaza, vilket innebär en återgång till 1967 års gränser.
En talesman för israeliska utrikesministeriet kommenterade att Hamas i det förflutna velat utplåna Israel från kartan och det inte finns några indikationer på att rörelsen skulle ha förändrat sin inställning.
Indikationerna finns dock, det borde framgå av den intervju som vi återger här intill och som gjordes redan i slutet av november.

Peter Lodenius

 

Lämna en kommentar