I Finland bor i dag över 120 000 människor med utländskt medborgarskap. Siffran är inte speciellt hög om man jämför med resten av Europa och i framtiden kommer det att behövas allt fler invandrare. Därför är det viktigt att målsättningar som berör invandring behandlas genomgående i nästa regeringsprogram.Regeringen Vanhanen godkände ett invandringspolitiskt program 2006 och det faller på nästa regering att verkställa programmets linjedragningar och förslag till åtgärder. Programmet utlovar bland annat åtgärder för att främja arbetsbaserad invandring, dessutom skall integrering, familjeförening och rättvis behandling tryggas. Invandrare skall inte heller enbart ses som arbetskraft utan bör betraktas som invånare som behöver och skall ha rätt till service för sig själva och sin familj på samma sätt som andra medborgare.
Sysselsättandet av de invandrare som redan är bosatta i Finland bör också prioriteras högre under nästa regeringsperiod. Nästa regering måste skapa ett system där sysselsättningen understöds bättre och där också en attitydförändring eftersträvas. Negativa attityder inverkar i dag i hög utsträckning på invandrares chanser att få jobb. Undersökningar pekar ändå tydligt på att en arbetsgivare som anställt en invandrare lättare anställer flera i och med att det motverkar negativa attityder.


Också Finlands asyl- och flyktingpolitik behöver ransakas och lotsas i en riktning som bättre uppfyller mänskliga rättigheter och människors grundrättigheter under de kommande fyra åren. Finlands flyktingpolitik är för tillfället en av de strängaste i Europa, då bara omkring en procent av de sökande beviljas asyl.
Dessutom orsakar de tillfälliga uppehållstillstånden problem, då de lämnar människor utan grundläggande rättigheter som rätten till arbete, studier eller familjeförening. Utlänningslagen bör därför ändras så att inga tillfälliga b-tillstånd längre utfärdas åt asylsökande som är i behov av skydd, till exempel flyktingar från Somalia, Irak och Afghanistan,

Finland måste också förbinda sig till att följa FN:s flyktingorganisations UNHCR:s rekommendationer om länders säkerhetslägen när det beslutas om asyl och dessutom respektera utvisningsförbudet från Geneves flyktingavtal, som stadgar att ingen får utvisas till förhållanden där man hotas av tortyr eller andra omänskliga förhållanden. Nästa regeringen måste också arbeta för att EU förbinder sig vid att fullskaligt följa dessa avtal.
Största delen av världens flyktingar bor i fattiga länder och Finland måste ta sitt ansvar för människorna som bor i flyktingläger. Ett första steg är att utvidga kvotflyktingarnas antal från 750 till 1000. Och se till att kvoten också fylls.
Barnens bästa bör beaktas och tillämpas i all beslutsfattning som gäller asyl- och flyktingärenden. Speciellt barn som söker asyl utan vårdnadshavare måste få sina rättigheter tryggade. Det finns i dag omkring 9 miljoner barnflyktingar i världen och de skall i första hand ses som barn med rätt till ett tryggt liv.
Att minderåriga i dag tas i förvar och intervjuas utan representanter är oacceptabelt, dessutom är möjligheten att söka om familjeförenande inte tillräckliga. Nästa regering bör därför göra en heltäckande utredning över ensamma asylsökandes behandling och ställning i Finland.


Skribenten är informatör för Flyktingrådgivningen rf.

Flyktingrådgivningen rf. är en medborgarorganisation som ger juridisk hjälp och råd till asylsökande, flyktingar och andra invandrare och försöker påverka  asyl- och flyktingpolitiken i Finland och Europeiska unionen. Läs mera: www.pakolaisneuvonta.fi 
 

Reetta Helander

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.