Nordiska kulturtidskrifter i Köpenhamn

av Bitte Westerlund

Det nordiska kulturtidskriftsnätverket som grundades i Helsingfors för tre år sedan har äntligen fått vind i seglen. Nu träffades styrelsen i Köpenhamn i samband med Bog Forum förra helgen. Nätverket leds av Ivan Rod som också är ordförande för den danska kulturtidskriftsföreningen. Han är litteraturredaktör på världsmusiktidskriften Djembe, men är mest känd från den legendariska Press, “Danmarks ETC för folk som åker andra klass”, ett månadsmagasin som lades ned 2001. Ivan Rod sammanfattar de nordiska tidskrifternas situation:

– Vi har alla så många problem att vi har lätt att hitta gemensamma problem.

Dan Abelin på FSK (Föreningen för Sveriges kuturtidskrifter) i Malmö (och med ett förflutet som sommarfågel på Ny Tid) har nu anställts som nordisk koordinator på deltid. Han har satt igång med att söka bidrag för det nordiska samarbetet. En utredning om de nordiska kulturtidskrifternas situation borde göras. På agendan står också synliggörande på bokmässor och festivaler runt om i Norden. Erfarenhetsutbytet anses viktigt.

Finland representerades av Jussi Förbom från Kultti och Bitte Westerlund från Kultti och Tidskriftscentralen. Norge och Island var inte med på mötet i Köpenhamn men kontakten sköttes per telefon. En arbetsgrupp med en representant från varje nordiskt land möts i Oslo i december och sedan hoppas man kunna träffas i samband med Mariehamns litteraturdagar 7 till 9 mars.

Det första konkreta projektet är en tidskriftskonferens som ordnas tillsammans med Nifin i Helsingfors den 21–22 oktober 2008, strax före Helsingfors bokmässa. Som dragplåster har man tänkt sig författare som börjat sin karriär i tidskriftsbranchen – till exempel Erkki Tuomioja som profilerade sig i Ydin, och Maja Lundgren som först publicerade ett utdrag ur sin omdebatterade bok Myggor och Tigrar i Bang.

Carl Liungman från Föreningarna Nordens Förbund var med på tidskriftsträffen och lobbar entusiastiskt för att just kulturtidskrifter ska vara tema för högläsningsprojektet Nordiska biblioteksveckan nästa år. Den 12 november i år var det högläsning ur Sigrid Undsets och Astrid Lindgrens böcker samtidigt i 2000 skolor och bibliotek i Norden. Varför inte ur de bästa nordiska tidskriftsessäerna eller -poesin? Carl beskriver det möjliga samarbetet som en win-win-situation för både tidskrifterna och FNF.

– Människor från kulturtidskrifter brukar vara folk som sätter igång också andra saker och som gillar att diskutera.

De nordiska kollegerna var imponerade av att de finlandssvenska tidskrifterna står som medarrangörer för den nyss utlysta Hans Ruin-tävlingen, med prissummorna 4000, 3000 och 2000 euro. En nordisk essätävling föreslogs.

Bog Forum är betydligt mindre än bokmässorna i Göteborg och Helsingfors, men Foreningen av Danske Kulturtidskrifter hade flera egna program. Ett trettital nordiska tidskrifter ställdes ut och den nya finlandssvenska bokkatalogen delades ut. Årets danska kulturtidskriftspris gick till Pist Protta, en experimentell konsttidsskrift, där inget nummer liknar något annat utan snarare påminner om olika bildkonstnärers portfolion.

Ivan Rod och Finn Barlby presenterade sin ”vitbok”, som är den första danska rapporten om kulturtidskrifter på tjugo år. Hvidbog om Kulturtidskriftet är en snyggt formgiven, 500 sidors pocket där en del, som till exempel Orhan Pamuks text, publicerats tidigare på www.eurozine.com, men där mycket är nyskrivet och kan ses som ett  manifest: Varför ger man ut en tidskrift?

I Danmark är det inte alltid så lätt: statsstödet  för över 100 tidsskrifter via kulturministeriets “tidsskriftsstøtteudvalg” har i år sjunkit från 400 000 till 330 000 euro. I Finland sägs stödet på 800 000 euro nu hållas stabilt i budgetförslaget.

Bitte Westerlund

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.