Kvinnoförbundet Unionen i Helsingfors erbjuder sedan tidigare avgiftsfri juridisk rådgivning och i februari utvidgas verksamheten även till svenskspråkig service.
Juristjouren erbjuder allmän, muntlig rådgivning, “första hjälp” vid olika frågor angående lagar och rättigheter. Det vanligaste ärendet är en skilsmässosituation.
Servicen är avgiftsfri och ingen tidsbeställning behövs. Det lönar sig att fundera på frågorna i förväg och att ta med eventuella handlingar som berör ärendet. Rådgivarna kan kommentera förslag till dokument, men dokument görs inte upp.
Unionens finskspråkiga juristjour vägleder kvinnor i juridiska frågor onsdagar kl. 17.00–19.00. Man kan titta in på Bulevarden eller ringa. En svenskspråkig jurist är på plats en gång i månaden.
Den svenskspråkiga jouren är ett samarbete med Helsingfors svenska Marthaförening r.f.
Kvinnoförbundet Unionen är politiskt obunden feministisk kvinnoorganisation vars syfte är att bättra på kvinnans ställning och att eliminera diskriminering. Föreningen skriver utlåtanden och ställningstaganden, ordnar seminarier och händelser samt ger ut den prisbelönade tidskriften Tulva. Unionen är grundad 1892.

Plats: Maikki Friberg-hemmet, Bulevarden 11 A 1, Tid: varje onsdag 16.1–28.5 kl. 17.00–19.00. Telefonjour kl. 18.00–19.00 tfn 09-64 31 58. Svenskspråkig dejourering 6.2, 5.3, 2.4. och 7.5.

Red

Lämna en kommentar