Ny Tids chefredaktör Patsy Nakell ledde förra veckan ett samtal om invandringsmodeller i Norden på Nifin i Helsingfors. Med var landets Europa- och migrationsminister Astrid Thors och den svenska journalisten Lasse Granestrand, som skriver om invandrarfrågor i Dagens Nyheter, och ifjol kom ut med reportage- och debattboken I Sveriges väntrum.
Trots att publiken till stor del bestod av folk som arbetar med invandrare uppstod ingen direkt debatt. Thors föll ofta in i en till intet förpliktigande politikerjargong. ”Det finns orsak att se över det.” ”Jag har inte kompetens att säga något om det där.” ”Vi har spännande saker på gång”. Det här apropå den nya modellen att alla som har ett jobb som väntar ska få komma till Finland.

Medan Thors gick in i sin politikerroll var Granestrand nästan provokativ. ”Jag tillbringade några timmar i Helsingfors 1992 och träffade nästan alla landets invandrare.” Han föreslog också vilka svenska misstag vi inte ska göra om i Finland, som den centrerade placeringen av invandrare i vissa förorter.
Å andra sidan är det ju snarast underhållning att diskutera flyktingpolitik med en svensk journalist, ingen behöver bry sig om vad han säger.
Granestrand är kritisk till den övriga svenska bevakningen av invandrarfrågor, han tycker man allt som oftast diskuterar fel saker på fel sätt. ”Men det finns nu ett bra tryck i debatten om de papperslösa”.
Thors sade att vi i Finland inte har så mycket problem med papperslösa, alltså folk som man officiellt inte vet att befinner sig i landet, och därför inte kan/behöver åtgärda. Enligt henne är de få i Finland dels tack vare de generösa bidragen till hemresan för dem som avvisas, men också på grund av den reglerade ekonomin.
”Vi har inte en så stor svart sektor att vi skulle behöva dem som stannar i Medelhavsländerna trots ett nej”.
Ni vet, nordafrikanerna som bor under plastskynken och plockar de fördelaktiga spanska tomaterna vi köper.
Enligt Thors är också skatteavdraget för hushållsnära tjänster överraskande betydelsefullt i den här frågan, det ska inte löna sig för rika människor att anställa svart arbetskraft.
Invandrardiskussionen på Nifin var en del av Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets pågående informationsprojekt projekt Norden i fokus. På hösten fortsätter diskussionerna på Nifin, bostadspolitik blir troligtvis ett tema.

Solveig Arle

 

Lämna en kommentar