Den som väntar sig att I skuggan av en storhetstid ska vara en stridsskrift kanske blir besviken. Det är ingen pamflett som Olle Sahlström har skrivit, utan en blandning av fackliga reportage från många länder i Europa och analyser av problemen och möjliga lösningar. Men eftersom situationen skiljer sig så starkt från land till land är det inte möjligt att finna allmängiltiga recept.

Olle Sahlströms utgångspunkt är:

”Europas fackföreningar lever i skuggan av sin storhetstid. De står med en stadig fot i det gamla, den på vilken tyngden vilar, och med en osäker och trevande fot i det nya. Det står och väger om man ska falla tillbaka i gamla hjulspår och försvinna in i skuggan för gott eller om man ska vara förmögna en förändring och förnyelse.”

Också Sahlströms fot trevar, alternativen är flera. Men en grundläggande utgångspunkt är en demokratisk organisering som innebär att medlemmarna har kontroll över och ”äger” sin fackförening och sin kampanj.

Ett möjligt och tilltalande alternativ är fackföreningen som social rörelse, en synvinkel som drivits av bl.a. Peter Waterman, som förresten också deltog i socialforumet i Malmö (t.o.m. så att diskussionen där han medverkade följde direkt på en debatt med Olle Sahlström på Babel – världen är liten …). Denna syn innebär att fackföreningen lägger stor vikt vid att bygga allianser med andra grupper och rörelser. Tendenser i denna riktning förekommer bl.a. i Storbritannien.

Den nordiska modellen bygger i sin gamla form på trepartssamarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och regering och lämnar ganska lite rum för ett kämpande fack eller för facket som en social rörelse. Nu vägrar visserligen arbetsgivarna att ingå centraliserade avtal, vilket lämnar rum för en aktivare facklig verksamhet på lägre nivå. Arbetsgivarnas uträkning är förstås att fackets ställning i förhållande till arbetsgivaren blir svagare på företagsnivån, men en följd blir rimligtvis också att det lokala facket måste aktivera sig. Den nya situationen ger också nya möjligheter för initiativrika avdelningar och förtroendevalda. Internationaliseringen ger likaså nya möjligheter i många företag.

Inspiration kan då hämtas både i Sahlströms bok och i Ingemar Lindbergs bok Solidaritetens nya landskap, om fackligt samarbete mellan nord och syd, som förlaget Atlas samtidigt gett ut.

Olle Sahlström: I skuggan av en storhetstid. Atlas 2008, 286 s.

Peter Lodenius

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.